DEYU DEYU


BÜYÜK TÜRK MUTASAVVIFI, HALK AŞIĞI, TÜRK DİLİNİN USTA YORUMCUSU YUNUS EMRE ANISINA (1- 7 MAYIS) 

DEYU DEYU

Ortaçağ' ın ozanı, Sivrihisar' dı yurdu

Dikenler içinde, gül şiirleri kurdu

Tasavvuf şiirinin, halk temsilcisi oldu

Aşk ile mest olalı, "Ahi yar"  deyu deyu...


Dünya malı O' nundur, nicesine sahipsen

Mal mülk benim diyene, "Şaşırmış" deyu deyu

Yakasız yelek kalan, ne'deceksin talipsen?

Ah- u zar eder Yunus, "Mevlana" deyu deyu...


Bektaşi'nin indinde, önce buğday diledi

Himmetine ererken, "Sabreyle" deyu deyu

Sevdanın dergahında, ilim irfan eledi

Hoşgörüyü öğrendi,  "Bektaşi"  deyu deyu...


Cennete girmek değil, Allah aşkı dileği

Kırk yıl odun taşıdı, Tapduk Şeyh deyu deyu

Gayet cefa çekerek, giydi ülfet yeleği

Sonunda Hakk'a erdi, " Yesevi"  deyu deyu...


O, Allah' a sevdalı, bir derya- vü dervişti

Görmüştü gidenleri, "Ölüm var" deyu deyu

Sevgi saygı üstüne, ne çok eserler vermişti

Aşık ölmez demişti,

" Ya Allah" deyu deyu... 


AYSEL MASMANACI BEŞOĞLU

Eğitimci şair ve yazar

 3 Mayıs 2021