HAME TEYZEKilis ‘ in Akcurun

Mahalle’ sinde

Masmana ‘ nın 

olduğu sokakta

 gelmişim  Dünya’ya.

Dedelerimizinmiş önce

 Masmana...

Dedem satmış sıkışınca, 

bir Halepli adama. 


Adam  kırk yıl sonra 

Yürüyüp gitmiş Hak yoluna.

Bulamamışlar hiç bir varisini, 

Devlet el koymuş Masmanaya.

Birgün  evsiz barksız

 bir kadın geldi oturdu  oraya.


Kimsesi yokmuş  O’ nun da. 

Bir üzüm bağı varmış garibin .

Her yıl kiraya verirmiş,

Geçinir gidermiş onunla. 

Biz çocuğuz o zaman.


Bir adam geldi

Hame Teyze ‘ nin

bağını kiralamaya.

Biz de komşu kızlarla ,

Sek sek oynuyorduk

Masmananın avlusunda.


Başladı Hame Teyze 

Bağını   Överek anlatmaya : 

  “ - Amaan yavrım , 

Bir bağ, bir bağğğğ ...

Toprağı aynen kına

kimi ...

Al eline yak !


Bir yaprağı var ayne kimi 

 yıldır   yıldır  yanar..

Al da yüzüne bak ! 

 Bir sarması olur ,

Kuş barmağım kimi, 

Al  da ağzına at !

Aman hele bir üzümü olur 

barmak  kimi...

Horuz karası,

İnek memesi,

Dımışkısı ,  şireliği

Aynen bal  kimi..


Adam bir eliyle 

kulağının birini tıkayarak : 

 “ - TAMAM bacım TAMAM ..

. Neçiye ( kaça ) veron ?”

 “- Hame Teyze : ..... Lira

Aldım getti , sebehe ( yarın ) 

getiririm parasını  sege ( sana )”


Sevindi garibim...

Hep bir ağızdan bağırdık :

 “ - Hadi  eyisin Hame Deyze...”

Bağırdı   ... kovaladı bizi : 

“ - Yeri kırangiresiceler de ...

Ölet   süpüresiceler !!!

Akşam oldu kaçın evigize... 

Kırtçalasıcalar...!!!


Aysel Masmanacı Beşoğlu