İmam Zeynelabidin (a.s) Ramazan çıkarken yaptığı dua

İlahi! Beni öyle kıl ki, zor anlarda Senden yardım isteyeyim. İhtiyacımı Senden dileyeyim. Meskenet halinde yalvarışım Sana olsun.


İmam Zeynelabidin (a.s) Ramazan çıkarken yaptığı dua

"Kaygısını çektiğim işlerle meşguliyetime ihtiyaç bırakmayarak, asıl yarın bana soracağın işlerle meşgul olmayı nasip eyle! Tüm günlerimi yaratılış amacıma adamama yardımcı ol.

İlahi! Beni öyle kıl ki, zor anlarda Senden yardım isteyeyim. İhtiyacımı Senden dileyeyim. Meskenet halinde yalvarışım Sana olsun.

Yardıma muhtaç olduğum bir durumda başkasından yardım dilemekle, muhtaç halimle başkasına boyun bükmekle ve korkuya kapıldığım bir dönemde Senden başkasına yakarmakla sınama beni. Aksi halde, Senin tarafından horlanır, mahrum bırakılırım. Benden yüz çevirirsin. Ey bağışlayıcıların en şefkatlisi." (Sh:83)

"Allah'ım! Muhammet ve aline salat eyle ve bu ayda işlediğimiz büyük ve küçük suçları, içine düştüğümüz günahları, bilerek veya unutkanlıkla kendimize yaptığımız zulümleri ya da başkalarına ettiğimiz hakaretleri bize bağışla.

Örtünü kaldırarak bizi rüsva etme. Bu ayda düşmanlarımızı halimize sevindirme. Kınayanların dilini üzerimize uzun etme. Tükenmeyen şefkatin, eksikliği olmayan lutfunla bu ayda bizden yadırgadığın şeylere kefaret olacak, onları bağışlatacak amellere bizi muvaffak et."  (Sh:120)

"Allah'ım! İzzet ve celaline and olsun ki, günah işlemekle Sana muhalefet etmeyi kastetmedim. Senin hakkında şüphe ettiğimden veya azabına cahil olduğumdan ve yahut cezalandırmana itiraz ettiğimden dolayı Sana isyan etmedim.

Sadece nefsim beni aldatmıştır. Senin günahlarımı açığa vurmamanda bu işi yapmak için bana yardım etmiştir." (Sh:149)

İmam Seccad'dan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir;

"Babam öldürüldüğü gün, kanlar oluk gibi aktığı bir anda beni bağrına bastı ve şöyle buyurdu; "Yavrum! Şu duayı benden ezberle ve hacet, gam, keder, musibet ve büyük hadiselerde Allah'a (c.c) bu dua ile seslen. Onu, annen Fatıma (a.s) bana öğretmiştir. O da Resülullah'tan (sav) öğrenmiştir;

"Allah'ım! Yasin ve K. Kerim hakkına, Ta-ha ve Kuran Azim hakkına Sana niyaz ediyorum!

Ey isteyenlerin hacetine kadir olan! Ey gönüllerde olanları bilen! Ey gamlıların gamını gideren! Ey kederlileri kederden kurtaran! Ey ihtiyarlara rahmeden! Ey küçük çocuklara rızık veren! Ey tefsir ve beyana ihtiyacı olmayan Allah! Muhammet (sav) ve aline salat eyle ve benim ihtiyaçlarımı karşıla." (Sh:337)

"Allah'ım! Ey hacetlerin isteneceği son merci, ey isteklerin katında elde edilebileceği tek kimse, ey nimetlerini parayla satmayan, ey bağışlarını minnet ederek bulandırmayan, ey kendisiyle ihtiyaçlar giderilen, onsuz ihtiyaç giderilemeyen…

"İlahi! Beni öyle kıl ki, zor anlarda Senden yardım isteyeyim. İhtiyacımı senden dileyeyim. Meskenet halimde yalvarışım Sana olsun.

Yardıma muhtaç olduğum bir durumda, başkasından yardım dilemekle, muhtaç halimle başkasına boyun bükmekle ve korkuya kapıldığı bir dönemde Senden başkasına yakarmakla sınama beni!

Aksi halde Senin tarafından horlanır, mahrum bırakılırım. Bende yüz çevirirsin ey bağışlayıcıların en şefkatlisi." (Sh:392)

"(Ey Allah'ım) Musibetlerde sığınılacak Sensin. Felaketleri def edecek olan Sensin. Sıkıntıları giderecek olan Sensin.

Ey Rabbim! Ağırlığı altında ezildiğim felaketler üzerime çökmüş, tahammülü çok güç olan musibetler gelip bana çatmış. Bunları kudretinle Sen bana getirmiş, saltanatınla Sen bana yöneltmişsin.

Senin getirdiğini kimse götüremez. Senin yönelttiğini kimse geri çeviremez. Senin kapattığını kimse açamaz. Açtığını kimse kapatamaz. Zorlaştırdığını kimse kolaylaştıramaz. Hor ve zelil kıldığına kimse yardım edemez. Hususta bana bakışını güzelleştir…" (sh:407)

(Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Zeynelabidin eseri) H: AknAydn

(Kilis Postası Haber Merkezi)