Küt Küt Dede Türbesi Bakım Bekliyor

Kilisli halkın eskiden beri bir dua etmeden geçmediği Medrese Sokakta bulunan Küt Küt Dede Şem’un Nebi Türbesi temizlik ve bakım bekliyor.


Küt Küt Dede Türbesi Bakım Bekliyor

Kilis’in tarihi ve manevi değerlerinden biri olan türbenin iç kısmının bir hayli kirlendiği dikkat çekerken, dua etmek için türbeye gelen vatandaşlar yetkililerin buranın bakım ve temizliğini hiç vakit kaybetmeden yapmalarını rica ediyorlar.

Şem'un Nebi Türbesi (Küt Küt Dede Türbesi) Tarihçesi

Nureddin Mahallesi'nde Hasırcı Sokağı ile Medrese Sokağı arasında küçük kubbeli kagir bir yapıdır. Düzgün kesme taşlardan yapılmıştır. Doğu yönünde girişi olan yapının giriş kapısı ve pencerelerinde düz atkılar kullanılmıştır. Soldaki pencerenin atkısı üzerinde taştan yapılmış bir rozet ve üçgen biçimindeki alınlığında da, kabartma bitki motifi vardır. Dikdörtgen planı olan türbe mescit ve sanduka olmak iki bölümden oluşmuştur. Mescit bölümündeki mihrabı oluşturan nişin iki yanında bitki motifleri ve hattat Mehmet adlı kişinin yazdığı Allah'ın ve melekleri adları ile bazı ayet ve hadisler yazılıdır.

Sanduka bölümündeki zatların kime ait olduğu bilinmemektedir. Hurufat Defteri kayıtlarına göre XVIII. Yüzyıl'da yapılan türbenin, kapısındaki yazıtta, 1885 yılında onarım gördüğü belirtilmektedir.

Kuranı Kerim'de ŞEM'un adında bir peygamber olmadığı gibi, burada yatan kişinin kimliği hakkında da farklı görüşler (bir görüşü göre Hz. Yakup'un oğlu havari Petros ile Yuda'nın diğer adı, bir başka görüşe göre de, Hz. Muhammed'in ashabından biri) vardır. Yöredeki yaygın inanca göre bu türbe, Hz. Peygamber'imizin ashabından (eshab) olan ve 83 yıl at üzerinde savaşan Şem'una aittir.

(Kilis Postası Haber Merkezi)