İmamların sözü Allah’ın sözüdür

İmam Cafer (a.s.) buyurdu ki: “Benim sözüm, babamın sözüdür; babamın sözü, dedemin sözüdür; dedemin sözü, Hüseyin’in sözüdür; Hüseyin’in sözü, Hasan’ın sözüdür; Hasan’ın sözü, İmam Ali’nin sözüdür; Ali’nin sözü, Resûlullah’ın sözüdür; Resûlullah’ın sözü, Allah Azze ve Celle’nin sözüdür.


İmamların sözü Allah’ın sözüdür

Hüseyin el-Ahmesî, Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet eder: "Kalp yazıya güvenir, mutmain olur."

Ebu Basir şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: "Hadisleri yazın çünkü yazmadıkça onları koruyamazsınız."

Ubeyd b. Zurare şöyle rivayet eder: Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm) buyurdu ki: "Yazdıklarınızı iyi koruyun çünkü ileride bunlara ihtiyacınız olacak."

Mufaddal b. Ömer şöyle rivayet eder: Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm) bana dedi ki: "Yaz ve ilmini arkadaşların arasında yay. Öldüğün zaman kitapların oğullarına miras kalsın. İnsanlar öyle bir zamana rastlayacaklar ki, fitnenin kol gezdiği bu zamanda; ancak kitaplarında sıcak bir dostluk bulacaklardır."

Muhammed b. Ali, merfu olarak Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir: "Dallanıp budaklanmış yalandan sakının." Orada hazır bulunanlar, "Dallanmış budaklanmış yalan nedir?" diye sordular. Buyurdu ki: "Bir adam sana bir hadis aktarsa, sen bu adamı atlayıp onun hadisi aldığı adamı anarak rivayet etsen, bu, dallanıp budaklanmış yalan olur."

Cemil b. Derrac şöyle rivayet eder: Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm) dedi ki: "Bizim hadislerimizi doğru telâffuz edin ve dil kurallarına uygun olarak yazın; çünkü biz düzgün konuşan bir sülâleyiz."

Hişam b. Salim, Hammad b. Osman ve diğerleri şöyle rivayet etmiştir: Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duyduk: "Benim sözüm, babamın sözüdür; babamın sözü, dedemin sözüdür; dedemin sözü, Hüseyin'in sözüdür; Hüseyin'in sözü, Hasan'ın sözüdür; Hasan'ın sözü, Emir'ül–Mü'minin (Ali b. Ebu Tâlib)'in sözüdür; Emir'ül–Mü'minin'in sözü, Resûlullah'ın (aleyhimusselâm) sözüdür; Resûlullah'ın sözü, Allah Azze ve Celle'nin sözüdür."

Muhammed b. Hasan b. Ebu Halid Şeynule şöyle rivayet eder: Ebu Ca'fer–i Sani (Muhammed b. Ali b. Musa aleyhisselâm)'a sordum: "Sana kurban olayım! Üstadlarımız Ebu Ca'fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'dan ve Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'dan hadis rivayet etmişlerdir. Ancak sıkı bir takiye döneminden geçtikleri için bunları sakladılar ve rivayet etmediler. Onlar ölünce kitaplar bize ulaştı. Şimdi ne yapmamız gerekir?" Buyurdu ki: "Bunları anlatın çünkü bunlar haktır."

(Kilis Postası Haber Merkezi)