Temizlik Allah'ın emridir


Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed (s.a.v.) "Temizlik imanın yarısıdır"(Müslim) buyurarak imanla temizliği bir bütünün parçaları gibi iç içe olduğunu beyan etmiştir.

Ferdin temizliğinin bedeninden giyindiği elbiseye ve yaşadığı çevreye varıncaya kadar ilahi buyruklarla haber verilmiş ve Peygamber uygulamalarıyla sünnet haline gelmiştir.

Hayatımızı peygamberimizin sünnetleri çerçevesinde yapabilsek zaten sorun kalmaz.  

Çünkü sünnet imandır, sünnet ibadettir, sünnet edeptir, sünnet hayatın kendisidir!

Temizlikle alakalı birkaç hadisi şerif paylaşalım:

"Misvak kullanın, çünkü misvak ağzı temizler" (Buharî))

Burada esas olan ağız temizlidir. Kime ağız temizliğinde ne kolay geliyorsa onunla ağzını temizlemelidir. Misvak, diş fırçası tartışmasına gerek yoktur. Detayda boğulup esası kaçırmamak lazımdır.

İbadet öncesi özelikle namaz öncesinde ağız temizliği önemli bir unsurdur. Düşünün, ağzınızda yemek artıklarıyla dişinizin arasında yemek kırıntılarıyla namaz kılmak size namazda ne kadar huzur verebilir?

Peygamberimiz namaz öncesinde ağız temizliğine bakınız en kadar önem vermiştir:

"Eğer müminlere güçlük verecek olmasaydım, onlara her namaz için misvak kullanmayı emrederdim"(Buharî-Müslim)

Vücut temizliği de sağlıklı yaşam bakımından çok önemlidir. Buna da peygamber buyruğuyla ilahi mecburiyet kazandırılmış ve özendirilmiştir:

“Her Müslümanın haftada bir defa başını ve vücudunu yıkaması onun üzerinde bir haktır.” (Buhari-Müslim).

"Yemekten önce ve sonra el yıkamak yemeğe bereket getirir" (Tirmizî)

 “Misvak kullanın, çünkü misvak hem ağzı temizler hem de Rabb’inin rızasını kazandırır.” (İbn Mâce).

“Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir; hayâ (utanma duygusu), güzel koku kullanma, nikâh(evlenme) ve misvak kullanma.” (Tirmizi)

“Kimin bir elbisesi varsa, onu temiz tutsun.”

“Allah güzeldir ve güzeli sever, cömerttir ve cömerdi sever, kerimdir ve kerimi sever, temizdir ve temizi sever. Evlerinizin çevresini temizleyin...” (Tirmizî)

“Lânetlenmeye sebep olan şu üç şeyden sakının; suya, (insanların oturacağı) gölgeliğe ve insanların gelip–geçtiği yola büyük abdest bozmak.” (Ebû Dâvûd).

Temizlik ile İlgili 2 ayetle konumuzu bitirelim müsaadenizle:

"Biz Kâbe’yi, insanlar için toplanıp sevap kazanma yeri ve emniyetli bir mekân kıldık. Öyleyse siz de İbrahim’in makamını namazgâh edinin. Zaten İbrahim’le İsmail’e de: “Tavaf edenler, ibadet kastıyla orada kalanlar, rükû ve secde edenler için evimi Tertemiz tutun!” diye emretmiştik." Bakara / 125)

"Resulüm! Senden, kendilerine nelerin helâl kılındığını soruyorlar. De ki: “Size bütün iyi ve temiz şeyler helâl kılındı. Allah’ın size öğrettiği bilgi ile eğittiğiniz avcı hayvanların, sizin için yakaladıklarını yiyin ve ava gönderirken üzerlerine Allah’ın ismini anın. Allah’a karşı gelmekten sakının; çünkü Allah, hesabı pek çabuk görendir." (Maide / 4)

Umarız bu kadar bilgiden sonra temiz olmak ve temiz kalmak konusunda daha dikkatli davranırız. Allah cümlemize temiz bir hayat, temiz bir ölüm ve temiz bir diriliş nasip eylesin. Âmin.