Allah her an bir oluştadır -1


Prof. Dr. Haydar Baş'ın İcmal Dergisi Mayıs 2013 tarihli yazısıdır.

Cenab-ı Vacibu'l-Vücud insan bu kadar delilden sonra Hazretleri bir ayet-i kerimede, "Ben her an bir oluştayım" buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak, her an yaratıyor.

Enteresandır; teknolojini bu kadar ilerlemesine rağmen, fizikçiler bu durumu izah edemiyor. "Bu elektron nereden bu gücü alıyor ki, şu kadar yıl oldu, asır oldu, bu hareket devam ediyor? Bu enerji nereden geliyor?" sorusunu cevaplayamıyorlar.

Öte yandan, tevhid inancına sahip mü'min "Allah her an oluştadır" ayetinde bu sorunun cevabını buluyor. Aslında bazı insaflı bilim adamları da, "Maddenin özü bazen bir enerji, bazen bir yoğunluk olarak karşımıza çıkıyor" tespitini yaptıktan sonra "Burada Allah'ın gücü var" itirafını yapmak zorunda kalıyorlar.

Onun için müspet ilim aslında insanları çok ciddi bir ikrara sürükler. Allah'ın varlığını bulmaya sürükler. Eğer gene de inkâr ediyorsa, ona acımak lazımdır. Bu insan nasipsiz demektir.

Bu konuyu bilimsel olarak detaylandırırsak şunları söyleyebiliriz:

Elektron hareketi mutlaka bir noktada duruyor. Elektronların hareketi durduğu zaman atom denilen o en küçük maddenin yapısında çöküş oluyor. Buna fizik ilminde "nötron çöküşü" deniliyor.

Her atomun nötronlarına doğru çöküş başlıyor. Çöküş başladı mı aradaki boşluklar yok oluyor. Mesela koskocaman şu dünyayı bu boşlukları kaldırdığınız zaman, mübalağa değil, bir terzi yüksüğünün içine sığdırabiliyorsunuz.

Şu sanata dikkat edin. Küçücük bir varlığı, Allah, ne kadar muazzam gösteriyor. O nedenle ayetlerde dünya hayatına oyun-oyuncak denmesi, onun bir hayal olduğundan bahsedilmesi tesadüf değildir.

Unutmayalım; Allah'ın her şeye gücü yeter. Mühim olan insanın Mutlak Kudret'e teslim olmasıdır, "Benim Rabbim yapar" demesidir.

Öyle bir an gelecek ki, Allah, o dengeyi bozacak; enerjisi bitecek ve dünya alt üst olacaktır. Artık bu yok oluşa ne sebep olacak, bilemeyiz.

Bir başka husus da şudur: Şu anda tespit edilen bir gerçeğe göre bütün yıldızlar ve galaksiler bir yöne doğru akıp gidiyor. Gittikleri yönde henüz ışığı dünyaya gelmemiş olan bir yıldız var.

İfadelere göre o sabit-i kadem. Adeta o ipleri çekiyor. Ona varıldığı zaman ne olacak? Kâinat sür'atle gidip çok ciddi bir trafik kazası geçirecek. Belki de çeken o güç, kudret, Kur'an ve hadislerde beyan edilen Sûr'dur…

devam edecek