NİŞAN ! ( Bölüm : 2 )


Ben beni bildim bileli bir henek var hanı: -Nazıng  geçerse  nazziklen , nazıng  geçmezse  da kazzıklan!

Fatmanıng nazlanacak heli mi var. Babası , kardaşları zordan verdiler

mehsimcağazı ! Dubaradan  “ Babang yeğin heste , tez geling ya ulaşasangız,

ya ulaşamayasangız, yoğun bakımda “ deği dubaradan Kızı   Adana'dan çağırdılar. Mehsimi  heytten zornan verdiler.

E’lemde bi talaş!   Emmisigilin hevışında nişan olucu. Çalgıcı Kör Elif'ten , Zennüp   geldi, tut ağacının altına kürsülere oturdular.

Nence ekrebeleri, ehpapları  varmış bunlarıng  anam !  Hevışın  yarısını oğlan evi doldurdu. Kız evinden de  kızıng ekrebeleri , ehpapları  geldi. Hevış eyyitene  doldu.

Baktık kine kızdan güveyi   geldi.

Cümle kapısından hevışa girdiklerinde

Bir zılgıt tufanı koptu.

Arvatlatlar : “-Allah başacak sevindireeeee !  Dos... dosss... Eheyyyy....  li li li liiii.....

Arkasından erkekler :

 “ yoooghhh.. yohhhhhhh....

Ekbili  kardaşlarına daaa... eheyyyy.. dossss... dossssss... eheyyyyli li li liiii

Hemen Kör Elif defini vurmaya başladı

Gelinden, göveyi, helli, pullu gennere ayrılan  masaya çirtildiler..  içeri erkekler de girdiğinden Kör Elif'den   Zennüp çalmaya başladılar.. 

Kör Elif seslendi:

- Hevışta erkek var mı erkek ? 

-He dedi kayınbaba. Bire anam sen erkeği nedicing, çal defigi!

- Be ‘ dedi Kör Elif!  Kele kudurdunguz mu babam! Nemehremik   biz taman!

Elese biz perdenin arkasına geçicik!

Kayınbaba güldü bıyyık altından! Genni genne söylendi!

- Nemehreme bak!

Kaynana da:- Getiring şunun önüne kebabını, paklavıyasını, cigarasını kessing sesini !

Baktık kine bir böyük sini içinde bir mecmeğe( aliminyum tepsi ) de  ekmeğe sarılı kebap dürümlerinin  yanında, bir küçük sini paklavıya.. yanında da bir paket  filitreli   Samsun cigara!

Kör Elif, elinden sinidekilerini belleştirdi, yüzü güldü, keyfi yerine geldi.

Zennüp dürbekiyi, Kör Elif de zillidefi iştahtan çalmaya başladılar.

Gelin eynen bir prenses kimi olmuştu anam! Genne   narçiçeği nişan zubunu yeğin yakışmıştı!  Berber  Sarı saçlarını  bukle bukle  daramıştı. Bugleler   beyaz Pendir  kimi omuzlarına dökülordu. Güveyi demiş kine

Zuıbunun yakası açık, şunun omuzuna bir şal vering!

Ülümala genni.. daha nişan gecesinde kıskanor  gelini .... Uyuz !!!

Yanımdaki Sitti dürttü beni :

- Hös anam hös! Nedicing, senge ne! Hös de otur ağır ekkıllı yerinde !

- Kele anam  ! Dilim  durmor, şu ay parçası kimi gelinining   yanına yakışor mu şu kış kabağı kimi güveyiye bak hele !

Öteden  Fattum'un anası dürttü bu sefer:

- Diling dilaltı ola bes ! Senge  nolor  kele?

- Nolması mı var?

O kızın anasının  bes ciğeri dökülede ağzına geleeee.... Şırfıntı vermedi şu nezanım oğluma da ,  boğdurdu ite köpeğe...

Daha sonna erkekler billakma oynayıp, güveyiyining koluna girip, arvatlar serbes  gendi  aralarında  oynasıng  deği  dışarı çıktılar. Yüzzükler dakılıngcı

İçeri giriciler. Erkekler dışarı çıktığından, perdening altından çıktılar Kör Elif ‘ ten dürbekici  Zennüp!

Kör Elif vurdu zillidefe:

- “Kedifeden kesesi...

Kehveden gelir sesii...

Oturmuş   humar oynarrr

Ah ciğerimin...

Aman ciğerimin köşesi..

Amman yolla...

- Kele  Effet gir de oynasaneg!!!!

Ne oturong  eyreti , eyreti...

neşel eltising?!   Ke’l  oturor el kimi !

- Vallah Neğmet abla benim ayağım dönmor bu türküye !

-  Elese sen türküngü söyle çalsınglar

Ona göre oyna!

- Neblim! Söyle elesem şeyi çalsınglar.

- Neyi oynuycungsa söylüyorlar kör Elif'e ?

- Vallah  eklıma  gelmor bir şey !

- De Elif bacı şuna  hop bici bici yi çal.

Onu yeğin güzel oynar bu zilli..

- Heh heh heyyyy.....

- Ben tek oynuyamam, kez  Hedice sen de gel !

- Be ‘ kele yanığa yoldaş mı  arong sen de!

- Yeri Hedice gir meydana !!

- Ben bilmem !

Tuttuğundan kolundan  kaynana huhlanıp Hedice'yi  çekti ortaya .

- Adı emmi   kızısıng, neşel ekrebesingiz ? Bes  ekrep   soka sizi... deği yitti meydana !

Vur dürbekiye Zennüp !

Çal Elif bacı çal .

Kör Elif siniden bir diş paklavıyayı ağzına attıktan kelli coştu sankılem !

Anam bu iki elti meydana girdi bir göbek attılar, bir göbek attılar... düşman gözünge!!

- Dürü  rü ... rü... rüüüüü...

deyi kör Elif başladı çalıp söylemeye...

- Leblebi koydum tasa....

Doldurdum basa basa...

Benim yârim çok güzelll....

Azıcık boydan kıssa !!!........

Hop bici bici bici leblebici...

Dedikçe iki elti elleri

bellerinde önce iki adım öne

- Seni gidi gidi.. daleveracı deği iki adım arkaya hoplayarak oynadılar..

Kel her kınada, yüzlük dakmada bu iki elti, bu türküyü söyler oynallarmış.

- Essehten  de güzel oynollar bacım heneği neymemeli!

Sonna Cukko........ kızından gelinleri girdi oynadılar...

Ondan sonna ........nın Kızı oynadı.

Elleğem sonna da Pafegilin iki kızından Karabaşgilin gelinleri girdi ceddinioynadılar.

Hele  ............gilin küçük gelinleri

Ezize yi bir oynadı , bir oynadı...  saz Kızı yanında teh yimiş!  Elem barmağını ısırdı.

Sonra yüzükler dakıldı. Gelining yüzü meram heç gülmordu. Kaynana da geling koluna bir hesır bilezik daktı. Yüzük dakıldıktan kelli güveyinig arkadaşları billakma ortaya girdi oynadılar. Yoh yoh çektiler.   Arvatlar da zılgıtlar çaldılar. Herkeş evine dağıldı.

AYSEL MASMANACI BEŞOĞLU

Eğitimci şair ve yazar