Abdestin mahiyeti ve faziletleri (2)
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Abdestin mahiyeti ve faziletleri (2)

31 Mart 2021 - 00:59

Abdestsiz Yapılamayan İşler:

1-Namaz kılmak:

Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz. Abdestin farz olmasındaki asıl delil, Cenab-ı Hakk’ın Maide Suresi 6. âyet-i kerimesindeki emridir. Cenab-ı Hakk şöyle

Ey mü'minler! Namaza kalkacağınız, zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayınız ve başlarınıza meshediniz ve ay aklarınızı iki topuğa kadar yıkayınız ve eğer cünüp iseniz gusledip tamamen yıkanınız..." (Mâide/6)

Bir de Peygamber Efendimiz (s.a.a.)'in şu hadis-i şerifidir: İbn Ömer'den (r.a.) merfu olarak nakledildiğine göre Allah Resulü (s.a.a.) şöyle buyurdu: "Yüce Allah, abdestsiz namazı kabul etmez.

İmam Rıza, "Neden (namaza) abdestle başlanması emredilmiştir? Sorusuna şöyle cevap vermiştir: "Kul, Cebbar olan Allah’ın huzuruna çıktığı zaman temiz, münacâtında, yakarmasında, emrettiğine itaatte, bütün pislik ve necasetten arınması içindir. Bunlara ilave olarak, Allah’ın huzuruna giderken uyuşukluğun gitmesi, uyuklamaması ve kalbin temizlenmesi içindir."

2- Tilavet secdesi yapmak:

Abdestsiz tilavet secdesi yapılmaz. Namazda aranan şartlar, tilavet secdesi için de aranır.

3- Kur 'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürülmez:

Fakat ayrı bir kap veya kılıf ile tutulabilir. (Şafii mezhebine göre ayrı bir kap veya kılıf ile de tutulmaz).

Abdestsiz olan kimse, Kur'an-ı Kerim'e dokunamadığı gibi, Kur’an’ın tam bir ayetinin veya bir kısminin yazılı bulunduğu bir levhaya da el süremez.

Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Ona tertemiz (abdestli) olanlardan başkası dokunamaz.” (Vakıa/79.)

Bu ayet sebebiyle, fıkıhta, cünüp iken Kur' an okunamayacağı ve abdesti olmayanın Mushaf'a dokunamayacağı beyan olunmuştur,

Fakat abdesti olmayan kimse, ezberinden Kur’an okuyabilir.

İmam Ali (keremullahu veche) şöyle buyurdu:

"Allah Resûlü (s.a.a.), helâdan çıkar, bize Kur ân okur ve bizimle et yerdi. Cünüplüğün dışında, hiçbir şey O'nu (s.a.a.), Kur ân'dan alıkoymazdı."

4- Kâbe'yi tavaf etmek:

Kâbe'yi abdestli olarak tavaf etmek vaciptir. Abdestsiz olarak Kâbe'yi tavaf edenin tavafı sahih olur. Ama bununla birlikte bir haram işlemiş olur. Zira tavaf için hadesten temizlik vaciptir. Vacibi terk eden ise günahkâr olur.

Hanefilerde abdest, tavafın sıhhat şartı değildir. Şafiî mezhebine göre ise şarttır. (Prof. Dr. Haydar Baş / Kuran ve Sünnet Işığında Büyük İslâm İlmihali Namaz / Eylül 2017 / Sayfa 41-71) (Devam edecek…)

SESLİ DİNLEMEK İÇİN

Bu yazı 406 defa okunmuştur .

Son Yazılar