Abdestin mahiyeti ve faziletleri (3)
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Abdestin mahiyeti ve faziletleri (3)

01 Nisan 2021 - 00:24

Kurallarına uyularak alınan bir abdestle günahlarımızın affedileceği müjdesinin yanında elde edilecek faziletler elbette devam etmektedir. Elde edeceğimiz bilgilerden sonra umuyorum ki abdest almaya karşı daha gayretli olacağız.

Enes b. Malik (r.a.)'in haber verdiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Abdest aldıktan sonra Kadir suresini bir defa okuyan sıddîklar, iki defa okuyan şehitler üç defa okuyan ise peygamberlerle birlikte haşrolunur."

Bir başka hadisi şerif:

"Biriniz abdest aldığında besmeleyle başlasın... Abdesti bitirdiğinde ise 'Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed (s.a.v.)'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim.' desin ve bana salavat getirsin. Kim bunu derse onun için rahmet kapıları açılır."

Bir diğer hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur: "Güzel bir şekilde abdestini aldıktan sonra kelime-i şehadeti, yani 'Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed (s.a.v.)'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim.' diyen kimseye cennetin sekiz kapısı açılır ve oraya istediğinden girer."

Abdestin Faziletleri:

Abdestin mustehap olduğu ancak faziletlerinin çok olduğu durumlardan da bahsedelim müsaadenizle:

Sırf temiz bir hal üzere bulunmak, ezbere Kur'an okumak, ezan okumak, kamet getirmek, din ilimlerini okuyup okutmak, din kitaplarını tutmak, cenazeyi yıkamak ve ardından yürümek veya öfkeyi sindirmek yok etmek için uyumadan önce, uykudan kalktığı vakit ve herhangi bir hata arkasından abdest almak, müstehabdır.

Bu mevzuda, hadis kaynaklarında birçok rivayet mevcuttur. Bu hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

“Abdest üzerine abdest almak nur üzerine nurdur."

“Kim abdest üzerine abdest alırsa, Allah ona, buna karşılık on sevap yazar"

Abdest almakla günahların affedileceği hakkında da Allah Resûlü (s.a.a.) şöyle buyurdu:

"Müslüman veya mü'min kul, abdest alıp da yüzünü yıkadığı zaman, gözüyle bakarak işlemiş olduğu her günah, su ile beraber yüzünden çıkıp gider; ya da suyun en son damlasıyla çıkıp gider. Ellerini yıkadığı zaman, eliyle işlediği bütün günahlar su ile veya suyun en son damlasıyla birlikte çıkıp gider. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayakları ile yürümek suretiyle işlemiş olduğu her türlü günah, su ile veya suyun en son damlasıyla birlikte çıkıp gider. Kısaca (abdestin sonunda) günahlardan tertemiz arınır.”

İmam Cafer (aleyhisselam) ise şöyle buyurmuştur: “Kim abdesti bozulmadığı halde abdest yenilerse, Yüce Allah, o istiğfar dilemeden onun tevbesini yeniler.”

“Kim yatağına abdestli olarak yatıp uyku basıncaya dek Allah'ı zikrederse, gecenin herhangi bir saatinde kalkıp Allah' tan gerek dünyasına ve gerekse ahiretine dair ne isterse, Yüce Allah mutlaka ona istediğini verir.” (Prof. Dr. Haydar Baş / Kuran ve Sünnet Işığında Büyük İslâm İlmihali Namaz / Eylül 2017 / Sayfa 41-71) (Devam edecek…)

SESLİ DİNLEMEK İÇİN

Bu yazı 519 defa okunmuştur .

Son Yazılar