Cehennemden azad günleri (1)
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Cehennemden azad günleri (1)

10 Mayıs 2021 - 02:52

Yunus Emre şöyle buyurur bir beytinde: “Sular hep aktı geçti. Kurudu vakti geçti. Nice han nice sultan, Tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, Her gelen baktı geçti.”

Demek ki her gelen geçecek, her konan göçecektir. İster zaman ister mekân ister insan!...

Daha bir zaman önce şu hadisi duyduk, okuduk, sevindik. Daha ne anlama geldiğini anlayamadan zaman su gibi aktı ve geçti:

"Ramazan ayı girince göklerin kapısı (başka bir rivayette Cennetin kapıları) açılır, Cehennemin kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur" (Buhari, Savm, V)(3088)

Müjdesiyle birlikte başladığımız rahmet ikliminin son dönemecine girilmiştir. Başka bir ifadeyle; “Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden azattır.” Diye işaret edilen on bir ayın sultanı Ramazan’ın son kısmı “cehennemden azat” günlerine erişmiş bulunmaktayız.

Orucuyla, teravihiyle, hayır ve hasenatıyla dolu dolu bir Ramazan ayını daha idrak ederken; önümüzde bulunan gün ve geceleri diğerlerinden biraz daha dikkatli geçirmemiz gerekmektedir. Çünkü önümüzdeki gün ve gecelerde Kur’an-ı Kerimin ifadesiyle “bin aydan daha hayırlı” olan “Kadir gecesi” bulunmaktadır.

Kadir gecesinin tam olarak hangi gecede olduğu gizlenmiştir. Bu özellik; Ramazan ayının her anını değerlendirme adına bizlere verilmiş bir mesaj taşımaktadır.

Peygamberimiz, Sahabe Efendilerimizin şahsında bir Ramazan ayı başlangıcında ümmetini uyarmıştı. Hz. Enes Ibnu Malik (ra) anlatıyor:

"Ramazan ayı girmişti. Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Bu mübarek aya girmiş bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardır ki bin aydan hayırlıdır. Bu gecenin hayır ve bereketinden mahrum kalan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış gibidir. Onun hayrı ise sadece (uhrevi saadetten) mahrum kimseye haramdır."(Kütüb-i-sitte 6473)

Kadir gecesinin bizlere veriliş sebebini yine Efendimiz(s.a.v.) haber vermiştir.

İmam Malik in Muvatta'da kaydına göre şu rivayet kendine ulaşmıştır:

"Hz. Peygamber (s.a.v.)'e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resûlullah (s.a.v.), önceki ümmetlerin ömrüne nispetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde islediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenabı Hakk bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni vermiştir." (Kütüb-i sitte / 866)

Bu gecenin faziletini Kuran-ı Kerimde bizzat Allah’u Zülcelâl haber vermiştir. "Doğrusu biz Kuran’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir / 1-5)

Bir gece ki ömre bedeldir. O zaman akıl sahiplerine düşen bu geceyi arama ve bulmak için çaba sarf etmektir. Aramanın da ipucunu yine Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed (s.a.v.) efendimiz bize haber vermiştir.

Buhari'nin Hz. Ayşe’den kaydettiği bir rivayette, Resûlullah (s.a.v.) şöyle demiştir: "Kadir gecesini, Ramazan’ın son onunda arayın." (Kütüb-i sitte / 869)

Bize düşen görev bu bilgilerden sonra geriye kalan Ramazan günlerini muhteşem fırsatlar olarak görüp her anımızı çok ama çok iyi değerlendirmemiz lazımdır. (Devam edecek)

SESLİ DİNLEMEK İÇİN

Bu yazı 299 defa okunmuştur .

Son Yazılar