İmam Ali'nin şehadeti (2)
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

İmam Ali'nin şehadeti (2)

05 Mayıs 2021 - 12:11

Hz. Ali son günlerinde hep şu duaya devam ediyordu:

“Allah'ım ben onlardan bıktım, onlar da benden bıktı. Ben onlardan usandım, onlar da benden usandı. Beni onlardan kurtar, onları da benden kurtar."

Hz. Hasan şöyle anlatıyor:

Hz. Ali bana dedi ki, 'Resûlullah’ı bu gece rüyama girdi. O'na, ya Resûlullah, ümmetinden gördüğüm bu sıkıntı ve düşmanlık da nedir? diye sordum. Bana, 'Onlara beddua et' buyurdu. Ben de Allah'ım bana onlardan daha hayırlısını, onlara da benden daha şerlisini nasip et' dedim."

Hz. Hasan anlatmaya devam ediyor: "Dışarı çıktı ve az sonra vuruldu."

Rivayete göre, Hz. Ali Abdurrahman İbn Mülcem’i görünce, "Beni öldürecek olan budur" demişti. "Ona karşı seni durduran şey nedir?" diye sorduklarında, "0, henüz Beni öldürmedi" buyurmuştur.

İmam Ali’nin bu tavrı insanlığa evrensel bir hukuk dersi hükmündedir. “Eyleme geçmeyen düşüncenin suç olmadığı” hükmünü işaret etmiştir.

Şimdilerde düşünce suç olarak değerlendirilip, eyleme geçme imkânı olmayan düşüncelerden dahi nice hayatlar karartılmaktadır.

İmam Ali’yi şehit eden İbn Mülcem sapık düşüncelerden haricilik inancının temsilcilerinden biri olup sinsi bir münafıktı.

Görünürde İmam Ali’yi seviyor gibi görünür hatta onun hakkında şiirler söylerdi.

İmam Ali Onun tehlikeli bir münafık olduğunu bilir ve Onun hakkında şu ifadeyi kullanırdı:

"Ben onun hayatını istiyorum, o ise benim ölmemi istiyor. Zahiren dost görünen bu hilekâr, Muradi kavmindendir."

Suikasta karşı uyarıldığı zaman ise şöyle diyordu:

"Allah katından benim üzerimde sağlam bir sığınak var. Günüm geldiğinde bu sığınak bozularak Beni terk eder. O zaman ok hedefini ıskalamaz, yara da iyileşmez." (Prof. Dr. Haydar Baş / İmam Ali / Genişletilmiş 2. Baskı / Sayfa 743-748)

Gerçekten de öyle oldu. Nice savaşlardan yara bile almayan, aldığı yarardan etkilenmeyen İmam Ali İbn-i Mülcem’in zehirli kılıç darbesine karşı koyamadı.

Çünkü koruma kalkanı kalkacak, Allah’a secde halindeyken İmam Ali şahadet şerbetini içecekti. Allah’ın taktirini bilen İmam Ali’nin aldığı kılıç darbesinden sonra ilk sözünün; “Kabenin Rabbine and olsun ki kurtuldum” olması sıradan bir ifade değildir. O nereden gelip nereye ne şekilde gideceğini bilendi.”

İmam Ali aleyhisselamın şehadetinden nasiptar olmayı talep edenlere Rabbim şefaatini nasip eylesin.

Onun kutlu şehadetine kadar geçen zaman zarfında ona düşmanlık edenlere, O’na ve soyuna kıyanlara Rabbim lanet eylesin. Âmin.  (Devam edecek)

Bu yazı 248 defa okunmuştur .

Son Yazılar