İmam Cafer-i Sadık (a.s.)'dan özlü sözler -2-
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

İmam Cafer-i Sadık (a.s.)'dan özlü sözler -2-

18 Temmuz 2021 - 00:31

İmam Cafer-i Sadık (a.s.) Ehl-i Beyt mektebinin ulul azim öğreticilerinden olup, sözleriyle, davranışlarıyla; İslam’ın özünün ve Peygamberimizin ahlakının bizlere ulaşmasına vesile olan “Canlı peygamber” hükmünde bir şahsiyettir.

Onun özlü sözlerinden incilerin bulunduğu İmam-ı Cafer Sadık eserinden bilgiler aktarmaya devam edelim:

“İnsanın dostu şunlardır: Uyumlu Hanım, sâlih arkadaş, iyi evlat."

"Su üç şey kime verilmişse o en büyük zenginlik olan üç şeye ulaşmış demektir: Verilenle yetinmek, halkın elindekine göz dikmemek, gereksiz ve fazla olan her şeyi terk etmek."

“Ancak şu üç özelliği olan kimse cömert sayılır: Varlıkta ve yoklukta malını cömertçe bağışlamak, müstahak olana vermek, bağışladığı mala karşılık aldığı teşekkürleri bağışladığı maldan daha çok saymak.”

"Nimet ancak şu üç şeyle devam eder: O nimet karşısında İlahi vazifeyi tanımak, şükrünü edâ etmek ve o nimet için zahmet çekmek."

“Üç şey kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir: Güzel ahlak, öfkeyi yenmek, haramlara bakmaktan kaçınmak."

“Üç şeye güvenen aldanır: Olmayacak sözleri tasdik etmek, güvenilmeyen insanlara bel bağlamak ve elde edilmeyecek şeye göz dikmek.”

"En üstün hükümdar şu üç özelliğe sahip olan kimsedir: Şefkat, cömertlik, adalet."

"Üç şeyde ihmalkârlık hükümdara yakışmaz: Sınırları korumak, mazlumların haklarını aramak, işleri için sâlih kimseleri seçmek."

"Bütün insanlar şu üç şeye muhtaçtır: Emniyet, adalet, refah."

"Üç şey hayatı karartır: Zâlim hükümdar, kötü komşu, ağzı bozuk kadın."

"Mesken edinmek ancak şu üç özelliği olan yerde güzeldir: Güzel havası, tatlı suyu olan, yumuşak ve düz yerde. Su üç şey insanın tabiatında vardır: Hased, ihtiras ve şehvet."

Kimde şu üç özellikten biri olursa diğer iki özellik de onun heybet ve cemalinde toplanır: Verâ (şüpheli şeylerden kaçmak), eli açık olmak ve şecaat."

"Üç şey mahrumluk getirir: İstemekte ısrar, gıybet etmek ve alay etmek."

“Üç şeyde herkes kendisinin haklı olduğunu söyler: İnandığı dinde, kendisine galip olan hevâ ve heveste ve işlerindeki tedbirde."

“İnsanlar üç sınıfa ayrılır: Sözü geçen saygınlar, birbirleriyle eşit olanlar ve birbirlerine düşmanlık yapanlar"

“Üç şey dünyayı ayakta tutmaktadır: Ateş, tuz, su."

“Yersiz olarak üç şeyi isteyen, üç şeyden mahrum kalmayı hak eder. Haksızca dünyayı talep eden ahiretten mahrum kalmayı hak eder. Haksız yere başkanlık isteyen Allah'a itaatten mahrum kalmayı hak eder. Hakkı olmadan mal peşinde olan maldan mahrum olmayı hak eder."  (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Cafer Es-Sadık, Mayıs 2011, sayfa 594-596)

(Devam edecek)

Bu yazı 301 defa okunmuştur .

Son Yazılar