İmam Cafer-i Sadık (a.s.)'dan özlü sözler -3-
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

İmam Cafer-i Sadık (a.s.)'dan özlü sözler -3-

23 Temmuz 2021 - 12:24

Prof. Dr. Haydar Baş’ın İmam Cafer Es-Sadık eserinden derlediğimiz İmam Cafer (a.s.)’ın özlü ve sırlı sözlerini aktarmaya devam ediyoruz: 

“İnsanlar şu üç şeyden kurtulursa huzura kavuşurlar: Kötü dil, kötü el ve kötü davranış."

“Kişi evine ve ailesine karşı şu üç özelliği taşımaya muhtaçtır, bu özellikler tabiatında yoksa onları edinmeye çalışmalıdır: Güzel muaşeret etmek, ölçülü bir şekilde harcamak (ailesinin refahın sağlamak) ve namusunu korumaya düşkün olmak."

“Anne ve babanın evladı üzerinde üç hakkı vardır: Her hâlükârda onlara teşekkür etmek, Allah'a karşı günah işlemeyi emretmeleri hariç, tüm emir ve nehiylerine uymak, gizli ve açıkta hayırlarını istemek."

"Evladın babanın üzerinde üç hakkı vardır: İyi bir anne seçmek, güzel bir isim takmak, terbiyesi için gayret sarf etmek."

"Akrabalar üç şeyi gözetmedikçe zaafa uğrayıp başlarına gelene düşmanlarının sevinmelerinin ezikliğini hissederler: Dağılmamaları için hasedi terk etmeleri, yakınlığı korumak için iyi ilişki kurmaları ve izzet ve kudretten yararlanmak için yardımlaşmaları."

"Başkalarına iyilik yapmak ancak üç şeyle kâmil olur: İyilikte acele etmek, iyiliği çok da olsa az görmek ve iyiliğini başa kakmamak."

"Sevinç ve neşe üç şeydedir: Vefalı olmak, haklara riayet etmek ve sıkıntılarda yardımlaşmak."

“Üç şey fikrin isabetli olmasına delildir: Karşılaştığı kimseyi hoş karşılamak, iyice dinlemek ve güzel cevap vermek."

“İnsanlar üç kısımdır: Akıllı, ahmak, fâcir. Akıllı, sorduklarına cevap verir, konuştuğunda doğru konuşur ve dinlediğinde de sözü kavrar. Ahmak; konuştuğunda acele eder, haber verdiğinde şaşırıp gaflete düşer ve kötü işe zorlandığında da onu yapar. Fâcir de emanet verildiğinde hıyanet eder ve kendisiyle konuştuğunda seni lekeler."

“Üç şey insanın aklının ne derecede olduğunu gösterir: Elçi, kendisini gönderenin; hediye, hediyeyi verenin; mektup da yazanın aklının ne derece olduğunu gösterir."

“İlim üç kısımdır: Muhkem ve açık olan ayetleri anlamak, farzları bilmek ve sabit sünnetlerden haberdar olmak."

"Su üç özelliğe sahip olan gariplik çekmez: Güzel edep, eziyet etmemek ve su-i zanda bulunmamak."

“Günler üçtür: Geçip giden dün, ganimet bilinmesi gereken bugün, arzusundan başka elde bir şey olmayan yarın."

“Kimde şu üç sıfat yerleşik bir özellik (yani karakter) haline gelmezse imanın ona faydası olmaz: Cahillerin cehaletine karşı koyabilecek olgunluk, haramlardan alıkoyacak takva, insanlarla geçinmesini sağlayacak ahlak."

"Dünyası olan her insan şu üç şeye muhtaçtır: Gevşekliğe varmayacak rahatlık, kanaatla beraber olan cömertlik ve tembelliği olmayan cesaret."

“Kimde şu özellik olursa imanı kâmil olur: Öfkeli olduğunda haktan sapmamak, hoşnut olduğunda bâtıla yönelmemek ve güçlü olduğunda affetmek." (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Cafer Es-Sadık, Mayıs 2011, Sayfa 596-597)

(Devam edecek)

Bu yazı 266 defa okunmuştur .

Son Yazılar