İnsan davranışlarının eğitimle alakası
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

İnsan davranışlarının eğitimle alakası

22 Ekim 2021 - 21:40

Bilenle bilmeyen arasındaki fark elbette kişinin bilgisiyle doğru orantılıdır.

Kuran’da Zümer Suresi 9. Ayette yüce Allah “…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.” Buyurmakla bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını haber vermiştir.

Bu sebeple toplumların medeniyet yarışında eğitim seviyesi önem arz etmektedir.

Eğitilmişlik gerek insan gerek hayvanlar arasında olsun önem arz etmektedir. Tabiatta inanılmaz vahşi davranışlar sergileyen bir hayvan türü bile eğitimle birlikte insanla iç içe yaşayacak kadar evcil tavırlar sergileyebilmektedir.

Bu sebeple zenginlik huzur barış ve sağlık içerisinde yaşamak bile o toplumun fertlerinin eğitimiyle yakından alakalıdır.

İnsan davranışlarını inceleyen psikologlar, eğitimin insan davranışlarına etkisini birçok deneyle somut hale getirmişleridir. Bir örnekle açıklamaya çalışalım:

“Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, beynin isleyişiyle bireyin davranışı ve yaşantısı arasında bir ilişki olduğunu kanıtlamıştır. Örneğin, beyne yerleştirilen elektrotların uyarılmasıyla, hayvanlarda kızgınlık ve korku belirten davranışlar ortaya çıkarılmıştır. Aynı biçimde, insan beyninin belirli bölgelerinin elektrikle uyarılmasıyla hoş ve hoş olmayan izlenimlerin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Beyin ameliyatı süresince beynin belirli bölgelerinin elektrikle uyarılması, geçmişteki olayların son derece ayrıntılı ve açık bir biçimde hatırlanmasına yol açmıştır. Bu yaklaşımı uygulayan bir psikolog, davranışı nörobiyolojik süreçler çerçevesi içinde incelediği zaman, insan davranışını beynin farklı bölgelerinin işlevleriyle açıklamaya çalışır. Beynin farklı bölgeleri birbirinden farklı işlevler görür. Bu işlevlerden biri beyin kabuğuyla ilgilidir. Korteks olarak adlandırılan beyin kabuğu, çoğu kere saldırgan eğilimleri sınırlama ve ket vurma gibi bir işlev görür. Beyin kabuğu, entellektüel faaliyet içinde bulunan, eğitilmiş kişilerde daha çok gelişir ve bu nedenle, yüksek eğitim görmüş kişilerde saldırgan davranış daha az gözlenir.” ( Doğan Cüceloğlu /İnsan ve Davranışı/ Psikolojinin Temel Kavramları)

Eğitimsiz insanları her konuda aldatmak ya da yanlışa sürüklemez kolay olmaktadır. Dünyada faaliyet gösteren küresel terör örgütleri, şiddete eğitimi olan eğitimsiz toplumların fertlerini para karşılığı satın alarak kötü emellerini gerçekleştirmek için kiralık katil olarak kullanmaktadırlar.

Eğitimsiz insanları sadece terör örgütleri değil siyasi iktidarlarını korumak isteyen yapılar da severler. Çünkü eğitimsiz toplulukları istedikleri gibi yönlendirerek saltanatlarını korumakta onların cahilce dirençlerini kullanırlar.

Bakınız değerli dostlar hadis ya da atasözü olarak gösterilen “cesurlar cesur olur” sözü belki de ne istediğimizi anlatmak için yeterli olduğu kanaatindeyim.

Kavgaları bitirmek, barış içinde yaşamak, huzurlu bir toplum olmak istiyorsak; mutlaka toplumun fertlerini eğitmek zorundayız. Doğru bir eğitimle küresel güç odaklarının toplumları kolay işgal etmelerinin de önü kesilmiş olacaktır.   

Bu yazı 359 defa okunmuştur .

Son Yazılar