Zekât ve sadakanın kapsamı
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Zekât ve sadakanın kapsamı

09 Haziran 2021 - 05:11

Zekât ve sadaka hakkında beyan edilen ilahi buyruklardan sadaka kavramının kapsamının inanılmaz derecede geniş olduğunu anlıyoruz.

Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın Zekât eserinde bu konuda örnekler gayet çoktur. Birkaçını paylaşarak bilgilerimizi artıralım:

Allah Resûlü (s.a.v.) buyurdu: "İyilikler yapmak, kötü felâketleri önler. Gizli verilen sadaka, Rabbin gazabını söndürür. Sıla-i rahim ömrü artırır.”

Allah Resulünün birkaç hadisi şerifini daha paylaşalım:

"Sadaka, Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölüme engel olur."

"Kulların sabaha çıktıkları hiçbir gün yoktur ki, iki melek inip biri, 'Allah'ım! İnfak eden kimsenin infak ettiği malın yerine daha iyisini ver'; öbürü, 'Allah'ım! İnfak etmeyip elinde tutanın (cimrinin) malına telef ver' demesinler.

Kişinin kendi aile efradına dahi yaptığı harcamaların sadaka hükmünde olduğunu beyan eden şu ahdisi şerif de çak manidardır:

“Bir müslüman karşılığını Allah’tan umarak çoluk çocuğunu bir harcama yaparsa bu, onun için sadakadır.”

Peygamberimiz bir hadislerinde de zekât ve diğer güzel ameller yapan hanımların özel bir şefaate mazhar olacağını da haber veriyor: 

“Beş vakit namazlarını kılan, Ramazan ayında oruç tutan Allah’ın evini ziyarete eden, malının zekatını veren, kocasına itaat eden ve Ali’yi seven her kadın, Fatıma’nın şefaati ile cennete girecektir.”

İmam Cafer Sadık(aleyhisselam) rivayet eder:

"Mü'min kul kabrine konulduğu zaman namaz sağında, zekât solunda durur. İyilik de (üzerine uzanıverir, Sabır ise bir kenarda bekler. Sorgu melekleri yanına geldikleri zaman sabır namaza, zekâta ve iyiliğe der ki: Sahibinizden ayrılmayın, eğer onu savunmaya gücünüz yetmezse, benim gücüm yeter"

İmam Rıza, Ehl-i Beyt'i ve İmam Ali'yi sevenleri de şöyle vasfeder:

"Bizi sevenler namaz kılan, zekât veren, Beytul Harem-ı ziyaret eden, Ramazan ayında oruç tutan, Ehl-i Beyt'i sevip dost edinen (onları inanç ve yönetim bazında önder kabul eden) ve onların düşmanlarından teberri eden (dini ve siyasi bağlarını kesen) kimselerdir. İşte bunlar iman ve takva ehlidir. Günahlardan sakınan muttakiler bunlardır." (Prof. Dr. Haydar Baş, Kur’an ve Sünnet Işığında İslam İlmihali Zekât, Sayfa 90-125).

Değerli dostlarım, zekât deyip geçmemek lazımdır. Gerçekten zekâtın dünyada ve ahirette çok önemli fonksiyonlarının, faziletlerinin olduğunu öğrenmiş olduk.

Bu konuda bizleri değerli bilgileriyle bilgilendiren Haydar Baş hocamızdan Rabbim razılığını artırsın.

Bu yazı 283 defa okunmuştur .

Son Yazılar