Felak ve Nas surelerinin sırrı
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Felak ve Nas surelerinin sırrı

08 Ekim 2020 - 05:32

Rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) efendimiz bir rahatsızlık hissettikleri zaman ve her gece yatacakları sırada İhlas Felak ve Nas okuyup ellerine üfleyerek mübarek başlarını ve yüzünden başlayarak aşağıya doğru vücutlarının mesh ederler ve bunu 3 defa tekrar buyururlar.

Bu ayetlerin nüzul sebebi hakkında tefsir alimleri ittifakla şuna karar vermişler ve 3 görüş üzerinde ittifak etmişlerdir:

1)Resulullah (s.a.v.) Efendimize Cebrail Aleyhisselam gelmiş ve bir ifrit bir tuzak kurmak istiyor yatağına yatarken Felak ve Nas surelerini oku demiştir.

2)Bu surenin nazara karşı indiği de söylenmiştir. Yine bir rivayete göre: Kureyş, “gelin bir açıklık riyazeti yapalım da Muhammed'e göz değirelim” demişler ve riyazete girmişlerdir. Sonra da Resulullah (s.a.v.) efendimize gelerek ne sağlam pazın var ne kuvvetli sırtın var ve ne güzel yüzün var!” diye göz değdirmek istemişlerdir. Allahu Teala da Resulüne Felak ve Nas surelerini okumasını emir buyurmuştur.

3) Rivayete göre Peygamber efendimize Yahudilerden biri sihir yapmış, bu yüzden birkaç gün rahatsız olmuşlar, şikâyette bulunmuşlardır. Derken Cebrail Aleyhisselam gelmiş ve “Sana Yahudilerden biri sihir yaptı. Falan kuyuda senin için düğümeler düğümledi.” Diye haber vermiştir.

Bu hadiseyi İbni Abbas (r.a.) şöyle anlatıyor: Peygamber (s.a.v.) efendimize Yahudilerden bir genç hizmet ederdi. Yahudilerin ısrarı ile Resulullah’ın (s.a.v.) baş tarağında kalan bir kılı akşam talepte bulunan Yahudi’ye vermiş. O da Peygamberimizin saç kılına 11 düğün vurmuş, böylece sihir yaparak onu bir kuyuya bırakmış. Üstüne de bir taş koymuş. Bu sebepten Peygamber efendimiz rahatsız oldu ve Cebrail Aleyhisselam Felak ve Nas suresi ile gelerek sihrin yerini ona haber verdi.

Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) Hazreti Ali'yi oraya gönderdi Hz. Ali düğümlü kıllı getirince üzerine 11 ayetten müteşekkil bu iki sureyi okudu. Her bir ayeti okudukça bir düğüm çözüldü. Böylece düğümler bitince Peygamber (s.a.v.) hafifledi ve açıldı. (Tibyân Tefsiri /cilt 4/ sayfa 462)

Bu mübarek ayetler ve sebebi nüzulü gösteriyor ki Peygamberimiz bile nazar ve büyüden etkilenmiş ise bizlerin etkilenmemesi imkansızdır.

Bizlerde de kendimizi bu gibi tehlikelerden korumak istiyorsak peygamberimizin sünneti olan her gece yatacağımız sırada İhlas Felak ve Nas okuyup ellerimize üfleyerek başlarımız ve yüzümüzden başlayarak aşağıya doğru vücudumuzu mesh ederek bunu 3 defa tekrarlamamızdan fayda sağlayacağımız muhakkaktır.

Gayret bizden hidayet ve tesir haktandır. Sırrı da şüphesiz inanmaktır.

Uğur Kepekçi

Bu yazı 369 defa okunmuştur .

Son Yazılar