Hakka güvenmeyenler, tuzak kurarlar
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Hakka güvenmeyenler, tuzak kurarlar

14 Ocak 2019 - 16:29

İnsanlık tarihi boyunca hakka güvenmeyenler, haklılar karşısındaki mücadelelerinde haksızlığı ve tuzak kurmayı kendilerine hal edinmişlerdir.

İlk insan Hazreti Adem’in oğlu Kabil, kardeşi Habil’e tuzak kurmuş, onu haksız yere öldürmüştür. Birçok peygamber ve hak dostları, kurulan tuzaklar sonucunda hayatlarını kaybetmiştir. Ancak, hakkı susturamamışlardır.

Hz. Yusuf peygambere kardeşleri tuzak kurmuş, Onu kuyuya atmışlar; ama Onun Mısır’a sultan olmasına engel olamamışlardır. Çünkü bütün tuzak kuranların tuzağını boşa çıkaran, yüce Allah’tır.

Tuzak kurmakla alakalı makale yazmamıza sebep: Prof. Dr. Haydar Baş Beye bir seyahat esnasında kurulan tuzaktır. Sözüm ona, asılsız bir ihbar neticesinde Sayın Baş’ın aracı, Balıkesir Susurluk’ta içinde terörist varmış iddiasıyla sivil ve resmi emniyet mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla durdurularak, terörist muamelesine maruz bırakılmak istenmiştir.  

Ama Allah’ın yardımı ve Sayın Baş’ın ferasetiyle, tertiplenen tuzak boşa çıkmıştır. Çok şükür, provokatörlerin hevesleri kursağında kalmış, kimseye bir zarar gelmeden tehlike bertaraf edilmiştir.

Sayın Baş’a kurulan bu tuzak, adli mercilere taşınmış olup, yetkililerden bu işe karışanların ve tuzak kuranların kanun önünde hesap vermesini bekliyoruz.

Tuzak kurmak yeni bir tarz değildir. Başta da belirttiğimiz gibi çok eskilere dayanır. Yüce Allah, tuzak kuranları her defasında uyarmış, hakkı dava edinenlere kurulan tuzakların boşa çıkarılacağını, beyan etmiştir. Birkaç ayeti kerime paylaşarak tuzak kuranlara hatırlatmakta fayda olduğu kanaatindeyim:

"Hani kâfirler, bir zaman seni yakalamak, öldürmek ve yurdundan çıkarmak için bir tuzak kurmaya kalkmışlardı. Onlar tuzak kurar, Allah da tuzaklarını başlarına geçirir. Allah, hileyi hile ile cezalandıranların en hayırlısıdır." (Enfâl Sûresi, 8/30)

"Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi. Onlara ateşte pişirilmiş taşlar attılar. Rabbin onları yenilmiş ekin çöplerine çevirdi." (Fil Sûresi, 105/1-5)

"Onlar hileye başvurdular, Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır."(Al-i İmran, 3/54)

“Onlar tuzaklar kurdular, ama Allah nezdinde de onlara tuzak var; isterse onların tuzakları dağları yerinden oynatacak olsun.”(İbrahim, 14/46)

"Onlar böyle bir tuzak kurdular, biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını altüst ettik." (Neml, 27/50)

Yüce Allah, cümlemizi tuzak kuranların şerrinden uzak kılsın. Ve tuzak kuranların, tuzaklarını başına çevirsin. Amin.

Uğur Kepekçi

14 Ocak 2019

Bu yazı 1239 defa okunmuştur .

Son Yazılar