İslam'a itirazların tarihi seyri (14)
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

İslam'a itirazların tarihi seyri (14)

17 Şubat 2021 - 01:36

Müşrikler İslâm’a itiraz konusunda en çok inkara kalkıştıkları, öldükten sonra dirilip hesaba çekilme yeri olan” Ahirete olan itirazlarıdır.” Kur ân-ı Kerîm, ahiret ve dirilmek hususunu anlayabilmek için kâinata ve onun yaratılışına bakmamızı; dünyada olan olaylardan ders çıkarmamızı öğütler:

Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın, ölüyü diriltmeye Kâdir olduğunu görmüyorlar mı? Evet 0, her şeye kadirdir." (Ahkâf/33. ayet).

"Görmediler mi, Allah önce yaratmayı nasıl yapıyor! Sonra onu çevirip tekrar da yaratır. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. Muhakkak ki, Allah her şeye kadirdir.” (Ankebut/19-20. ayetler).

Bu âyet aynı zamanda Yahudilerin: "Allah dünyayı altı günde yarattı da yedinci günde dinlendi" seklindeki sözlerini de reddetmektedir.

"İnsan neden yaratıldığına baksın. Akıcı bir sudan yaratıldı, (ki o) sülb ile sineler arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu tekrar yaratmaya kâdirdir.” (Târik/ 5-8. ayetler).

“O öyle Allah'tır ki, gökleri direksiz yükseltti. Görüp duruyorsunuz. Sonra arşı istiva etti. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Hepsi muayyen bir müddete kadar akıp gider. İşi düzenler ayetlerini açıklar ki; Rab’ınızla karşılaşmaya iyice inanasınız. O ki; yeri uzattı ve onda oturaklı dağlar nehirler ve türlü meyveden iki çift yarattı. Geceyi gündüz örtmektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için (Allah'ın kudretine) deliller vardır."(Rad/2-3. ayetler).

"Ve bacak bacağa dolaşır. O gün (insan) Rabbin a sevk olunacaktır. (Fakat o) ne doğruladı ne namaz kıldı. Yalanladı ve döndü. Sonra gerneşerek ehline gitti. Gerektir sana o bela gerek! Evet, gerektir sana o bela gerek! In san sanır mı ki, başıboş bırakılacak? Kendisi dökülen meniden bir nutfe (sperma) değil miydi? Sonra kan pıhtısı oldu da (Rabbi onu) yarattı, ona şekil verdi, ondan iki çifti, erkeği ve dişiyi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? (Kıyâme/ 29-40. ayetler).

"Her şey helak olacaktır; ancak O'nun zâtı bâkidir. Hüküm O'nundur. Ve O 'na döndürüleceksiniz." (Kasas/ 88. ayet).  

"Sûra üflenir, göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi korkudan bayılır, ancak Allah'ın dilediği hariç. Sonra tekrar sûra üflenir, birden onlar kalkar bakarlar." (105/Zümer 68. ayet).

"O gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar. O gün onlardan her birinin başından aşkın bir işi vardır. (O gün) bazı yüzler sevinçli, pırıl pırıl ve bazı yüzleri toz duman bürümüş, kararmıştır. İşte onlar kâfir ve fâcirlerdir.” (Abese:/34-42. ayetler).

"Her insan ın günahını boynuna vururuz ve kıyamet günü onun için açık olarak karşılaşacağı bir kitap halinde çıkarırız: Kitabini oku, bugün kendi nefsin kendine hesapçı olarak yeter (deriz)."(İsra/ 13-14. ayetler).

"Her nefis yaptığı her hayrı ve her kötülüğü hazır bulur."(Al-i İmrân/ 30. ayet).

"Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür." (Zilzal/ 7-8. ayetler).

O öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir.” (Prof. Dr. Haydar Baş, Din Tahripçilerine Kuranı Kerimin Cevabı, 1998, Sayfa 73-75).

Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın “Din Tahripçilerine Kur’an’ı Kerimin Cevabı” şaheserinden yaptığımız araştırma ve analiz çalışmamızı bu makaleyle birlikte bitirmiş oluyoruz.

“İslama itirazlara genel bakış” adı altında başlattığımız araştırmalarımızı bu yönde sürdürmekten maksadımız; İslam’ın anlaşılması için tarihi seyri noktasından başlayarak temel ilkelerini ve yapılan itirazları öğrenmektir. Bu gereklilik; İslam’ın evrensel beyanlarının insanlığa faydalarını anlamak zorunluluğundan kaynaklanmaktadır.

Çağın bilgesi Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın bu konudaki gayretlerine minnettarlığımız bitmeyecektir.

Bu araştırmaları Kendisinin şaheserleri üzerinden yoğunlaştırmak ise asla hamaset değildir. Bir hakkı iade ve istifadenin kaynağını tarif etmektir.

İnşallah bu analiz çalışmamız da kaynak bir eser olarak “E-Kitap” serimize eklenecektir.

Bundan sonraki çalışmalarımızda da ilham kaynağımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın sözlü ve yazılı eserleri olacaktır. Böylece çağın bilgesinin fikirlerinin taşıyıcı bir hamalı olmak şerefine layık olmaya çalışacağız. Niyet ve gayret bizden, yardım Allah’tandır. Vesselam.   

SESLİ DİNLEMEK İÇİN

Bu yazı 439 defa okunmuştur .

Son Yazılar