Şimdi dua zamanıdır
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Şimdi dua zamanıdır

22 Mart 2020 - 06:24

Virüslerin her türlüsü tehlikelidir. Sadece bir virüse takılıp orada kalmak, o virüsün ilacı bulununca çekilen çileleri unutmak, gereken dersleri almamak; başka virüslerle hayatların zindan olması soncunu getirecektir.

Gelelim “şimdi dua zamanıdır” ifadesiyle kastımıza:

Duanın manası; yönelmek o konuda bir çaba ortaya koymaktır. Onun içindir ki dua iki kısma ayrılır. 1. Fiili dua/ 2. Kavli dua…

Fiili dua: Allah’ın bir işin oluşması için yarattığı kurallar çerçevesinde; insanın üzerine düşen çabayı, ortaya koymasıdır.

Kavli dua: Kuralları koyan Allah’ı unutmadan, Ona yönelip istekte bulunmaya; el açıp, gönül açıp Allah’tan istekte bulunmaktır.

Necm suresinde 39. Ayette fiili duaya işaret vardır:

“İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır”

Bu ayette olması gerekenin meydana gelmesi için mutlaka insanın bir çaba sarf etmesi istenmektedir.

Yine Vakıa suresinde 63-64 ayette fiili ve kavli duaya işaret vardır:

“Ektiğiniz tohuma baksanıza! Siz mi onu yetiştiriyorsunuz biz mi?"

Tohumu ekmek, gerekli zirai mücadeleyi yapmak “fiili duadır”, onun toprakta yetişme serüvenini tamamlayan, rızık haline gelmesine sebep olan Allah’ı hatırlamak ve ondan ürünün bereketle sonuçlanmasını istemek “kavli duadır.”

Sahabenin biri Peygamberimize “Ey Allah’ın resulü! Ben devemi salıverir ve Allah’a tevekkül ederim” deyince “Hayır, onu önce bağla sonra tevekkül et” buyurdu. (Mecmau’z-Zevaid, 10/303)

Bu hadiste, deveyi bağlamak fiilî duadır. Deveyi Allaha tevekkül etmek de kavli duadır.

Dünyadaki, ahiretteki, yerde ve gökte ne varsa her şey Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara göre işler. Buna “sünnetullah” denir. Yüce Allah’ın sıfatları arasında bulunan “müsebbib-ül esbab” da meydana gelen tüm olayların Allah tarafından belli sebeplere bağlanmış olduğuna işaret eder.

Makalenin başlığında kullandığımız “şimdi dua zamanıdır” ifadesinden kastımız bu noktalara dikkat çekmek içindi.

İnsanlık alemi korkunç bir virüs sınavına tabi tutulmuştur. Bunun için iki türlü duaya, yani fiili ve kavli duaya ihtiyaç vardır.

Virüs için fiili dua: İşin uzmanı olan kanun koyucuların, bilim kurulunun ve doktorların ortaya koyduğu bütün kurallara eksiksiz uymak. Kurallara uymayanları uyarmak; gereken ilacı bulmak için, gereken ferdi ve toplumsal gayretleri ortaya koymaktır.

Virüs için kavli dua: Sebepleri yaratan Allah’a samimiyetle el açıp, gönül açıp; “Ya Rabbi başımıza gelen musibetlere sebep olan günahlarımıza Tevbe ediyoruz. Sen merhamet sahibisin, kullarına acıyansın, senin maksadını bilmiyoruz ama bizi bu beladan kurtaracak sebepleri yarat Allah’ım” v.s. yapılan duadır.

Kimileri işi sadece duaya, fetih surelerine bağlarsa; kimileri işi sadece gayrete bağlarsa netice zor elde edilir…

Yapılacak iş bellidir. Virüs ile alakalı devletin ve doktorların ortaya koyduğu tavsiyelere eksiksiz uymak; sonra da okuyacağınız ayetleri ve duaları samimi bir kalp ile okumak, Allah’a yalvarmak lazımdır.

Önce tedbir, sonra tevekkül. İşin aslı budur. Vesselam

Uğur Kepekçi

Bu yazı 435 defa okunmuştur .

Son Yazılar