Hz. Ali Efendimiz
Prof. Dr. Haydar Baş

Prof. Dr. Haydar Baş

Hz. Ali Efendimiz

30 Temmuz 2021 - 12:15

Bugün Peygamber Efendimizin hakkında, "benim kardeşim, vasimdir ve benden sonraki halifemdir" buyurduğu Hz. Ali Efendimizi tanımaya çalışacağız. Hz. Ali, erkeklerden ilk iman eden kişidir. O'nu Peygamberimiz eğitmiş, terbiye etmiş ve yetiştirmiştir.

Hz. Ali Efendimiz, Ehl-i Beyt'tendir.  Sahih rivayetlere göre Gadir-i Hum günü şu ayet nazil olmuştur: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetlerimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim." (Maide-3) Maide 3'ün, Hz. Ali'nin velayeti hakkında olduğunu rivayet eden raviler şöyledir: "Hz. Ali (as), Abdullah b. Abbas, Ebu Said el Hudri, Berra b.Ahzib, Ammar b.Yasir, Mikdad b. Esved, Zeyd b.Erkam, Selman-ı Farisi, Ebu Zer Gıffari.Ayetin nazil olduğu an şu şekilde rivayet edilmektedir:"Resulullah (sav) halkı Gadir-i Hum'da topladı.

Ve Ali b. Ebu Talib'e itaate davet etti. Sonra Ali'nin (as) kolundan tutarak kaldırdı. Öyle ki, koltuk altının beyazlığı görüldü. Sonra Peygamber (sav) buyurdu ki: "Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım O'nu seveni sev, O'na düşman olana düşman ol, O'na yardım edene yardım et, O'nu yalnız bırakanı yalnız bırak..." Ardından henüz insanlar dağılmamıştı ki, "Bugün sizin dininizi kemale erdirdim" ayeti nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah (sav) "Allahu Ekber! Din kemale erdirildi. Nimet tamamlandı. Yüce Allah benim risaletime, Ali'nin velayetine razı oldu" buyurdu.

(İmam Ahmed b. Hanbel'in Müsned'in de, Taberi'de, Celaleddin Suyuti tefsirinde, İmam Fahri Razi tefsirinde, İmam Gazali İhya'sında, İbn Ebil Hadid'in Nehc'ül Belağa şerhinde, Menakıb-ı Harezmi sayfa 25'de.)Burada dikkat edilecek husus, Hz. Ali'nin halifeliğinin ümmete ilanı ile dinin kemale ermesidir. Yani, Hz. Ali'nin imametinin bilinmesi ile din tamamlanmıştır.  Hz. Ali Efendimiz hakkında Kuran-ı Kerim'de 300 den fazla ayet vardır: "Sen ancak korkutucusun ve her kavmin bir hidayet edicisi vardır." (Rad-7) ayeti Hz. Ali Efendimizle ilgilidir. Ayet nazil olduğunda Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Ben korkutucuyum ve Ali hidayet edicidir. Ey Ali benden sonra hidayet arayanlar seninle hidayet bulacaklardır." (İhkakul Hak, c.4, sayfa 301, İsbatül Hüdat, c.2, sayfa 237.) "Onlar ki mallarını gece gündüz gizli ve açıktan infak ediyorlar." (Bakara 274) ayetinin Hz. Ali hakkında olduğunu Resulullah buyurmuştur.  

(1001 hadis ışığında İmam Ali, c.96; Bihar'ul Envar, c.41, sayfa 35.) "İnsanlardan öyleleri vardır ki, canını Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek için satar, kendini feda eder, Allah kullarına karşı Rauf'tur, çok merhametlidir." (Bakara-207)  Bakara 207. ayet Allah Resulü'nün hicreti sırasında O'nun yatağında yatarak hayatını tehlikeye atan Hz. Ali (as) hakkında nazil olmuştur. Velayetin şahı İmam Ali Efendimiz hakkında Peygamberimiz, "İslam dini, Hatice'nin malı ve Ali'nin kılıcı üzerine bina edildi" buyurmuştur. Hz. Ali Allah'ın aslanı olarak vasfedilir.

Bedir Savaşı'nda müşriklerden 70 kişi öldürülmüş, bunların 24'ünü Hz. Ali öldürmüş, 18'inin de öldürülmesine yardımcı olmuştur. Uhud'da, gösterdiği kahramanlıkla ilgili İmam Cafer şöyle buyurur: "Uhud Savaşı'nda şirk ordusunun bayraktarları dokuz kişiydi.

Hepsi de Ali'nin güçlü elleri ile helak oldular." Bu savaş esnasında gösterdiği kahramanlıklara karşı vahiy meleği Hz. Peygambere, "bu Ali'nin gösterdiği fedakârlıkların en üstünüdür" deyince, Hz. Peygamber, "O Bendendir, ben de O'ndanım" buyurmuştur.

O anda gökten, "Ali gibi kahraman, Zülfikar gibi kılıç yoktur" nidası duyuluyordu. Hendek Savaşı'nın başlangıcında, Hz. Ali Efendimiz savaş meydanına çıktığında, Hz. Resul O'nun için şöyle buyurdu: "İmanın tamamı, küfrün tamamının karşısına çıktı." Allah şefaatinden ayırmasın? 

Prof. Dr. Haydar Baş'ın 25.10.2013 tarihli yazısıdır.

Bu yazı 527 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar