Hz. Ali'nin devlet idareciliği (3)
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Hz. Ali'nin devlet idareciliği (3)

12 Nisan 2021 - 22:11

Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden uzaklaşan kişi, yasaklanan lezzetlere yönelir ve kötü işler yapma gayreti içine girer.

“Ey Mâlik! Bilmiş ol ki, uhdenize verilen Mısır' da senden önce adi ve zâlim birçok devlet adamı hüküm sürmüştür. Nasıl ki, senden önce Mısır'da görev yapan valilerin ve hükümdarların icraatlarına bakıp onları eleştiriyorsan, halk da şimdi senin yaptığın işlere bakarak seni eleştireceklerdir.

Eğer halk, hayırlı ve yararlı işler yaptığına inanırsa hem seni sâlihler zümresinden sayar hem de dilden dile dolaşan güzel sözlerle tutum ve davranışının iyi olduğuna karar verir.

Bu bakımdan güzel ve faydalı işlere yönelmek, istek ve arzularına gem vurarak helal olmayan şeylerden uzak durmak. Nefsine zor gelse de dinin emirleri doğrultusunda hareket etmek gerekir.”

Anlaşmazlıkların Kur'an ve Sünnet'le çözümlenmesi:

Allah tarafından, düzene koymaya memur olduğun büyük işlerinde, ortaya çıkan şüphe ve kuşkuların çözümünü, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar Kitabın esasıdır.' mealindeki ayetlere ve Hz. Peygamber in toplayıcı birleştirici sünnetine havale etmek gerekir."

"Şayet bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah ve Resûlü’ne havale edin.”

Cemaatle Namaz Kılmak:

Ey Mâlik! İmam olarak mihraba geçtiğin zaman cemaati bıktırma. Nefret uyandırıcı ve namazı bozucu hareketlerden uzak dur.

Zira insanlar arasında öyleleri vardır ki, hastadır; öyleleri de vardır ki, iş sahibidir, belki hacet zuhur etmiştir. Cenabı Peygamber (s.a.v.) beni Yemen'e gönderdiği zaman: 'Namazı nasıl kıldırayım? Diye sordum: O da onlara en zayıflarının namazı gibi namaz kıldır ve mü’minlere merhametli ol' diye buyurdu. Sen de bu uygulamayı kendine ölçü almalı ve ona göre davranmalısın." (Prof. Dr. Haydar Baş / İmam Ali / Genişletilmiş 2. Baskı/ Sayfa 929-932) (Devem edecek…)

Değerli dostlar gerçekten de devlet idareciliği “ben yaptım oldu” demekle yapılacak bir iş değildir. Her atılan adımın fert planında hata ya da sevabını ferdin kendisi ödeyecektir.

Devleti idare ederken, yöneticilerin yapacağı hatanın hem kendilerinin hem de gelecek nesillerin bedel ödeyeceği için çok daha dikkat etmelidirler.

İmam Ali’nin Malik bin Eşter’e yazdığı Ahdname baştan sona incelendiğinde Onun, devlet idareciliği konusunda da ne kadar büyük bir deha olduğunu anlamış oluruz.

Rabbim, İmam Ali (aleyhisselam)’ın bütün faziletlerini anlamak ve yaşamayı bizlere nasip eylesin. Amin.

SESLİ DİNLEMEK İÇİN

Bu yazı 464 defa okunmuştur .

Son Yazılar