Hz. Hüseyin'i neden seviyoruz?
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Hz. Hüseyin'i neden seviyoruz?

19 Eylül 2019 - 06:30

Hz. İmam Hüseyin, Allah'ın kutlu elçisinin beyan ettiği "benden sonra yolunuzu sapıtmamanız için size Allah'ın kitabı ve benim Ehl-i Beyt'imi emanet olarak bırakıyorum" diye işaret ederek altını çizdiği iki emanetin fertlerinden biridir.

Onu sevmek, Ona değil bize fayda sağlayacaktır. O makamların en yücesine, şehitlik mertebesine ulaşmış, peygamberimiz tarafından "cennet gençlerinin efendisi" olarak taltif edilmiş kutlu bir insandır.

Biz Hz. Hüseyin'i (a.s.) çok seviyoruz. Hüseyin'i sevme nedenlerimizi 3 ana başlık altında toplamak mümkündür: Fıtratı temiz olduğu için, Kemalatı için, iyilik ve fedakârlıkları için.

İmam Hüseyin(a.s.) fıtratı gerçekten temiz biri idi. Çünkü Hz. Allah(c.c.) Ahzap suresi 33. de "Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor."Diye beyan edilen ayetin kapsamına giren Ehl-i Beyt'in bir ferdi de İmam Hüseyin'dir. Demek ki Hz. İmam Hüseyin fıtratı temizliğinden sevgiye layıktır.

Kemalat açısından da Hz. İmam Hüseyin sevgiye layıktır. Çünkü peygamberin yanında, ayette beyan edilen, Necran Hıristiyanlarıyla lanetleşmek için ertesi gün getirdiği topluluk içinde İmam Hüseyin(a.s.) de vardı:"Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki: Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de, Allah'ın lanetini (aramızdan) yalan söyleyenlerin üstüne atalım."(Al-i İmran 61)

İyilik ve fedakârlıkları için Hz. İmam Hüseyin sevgiye layıktır. O dünyalık bir menfaat uğruna değil, kaybolmaya yüz tutan sünnet yolunun ihyası için sahte emir sahiplerine boyun eğmemekle ve hayatını dahi seve seve feda etmekle ümmet için yapılması gereken en büyük fedakârlıkları yapmış, duruşu sayesinde ümmete, gelecek çağlara bir duruş simgesi sunmuştur. Onun duruşu da kıyamı da Onun için mübarek kılınmıştır.Ve fedakârlıkları sayesinde de sevgiye fazlasıyla layıktır.

Hem Onu, hem de Ehl-i Beyt'in diğer fertlerini sevmek farzdır. Çünkü ayetle emredilmiştir. Şura suresi 23. ayetinde yüce Allah; "De ki, Ben bu (peygamberliğimi tebliğime) karşılık yakınlarıma sevgiden başka sizden hiçbir ücret istemiyorum."

İmam Hüseyin(a.s.) mademki sevgiye layıktır. Ya Rabbi şahit ol; biz  İmam Hüseyin'i ve Ehl-i Beyt'in diğer fertlerini seviyoruz. Sen de bizi sev. Âmin.

Uğur Kepekçi

19 Eylül 2019

Bu yazı 625 defa okunmuştur .

Son Yazılar