İmam Cafer-i Sadık (a.s.)'dan özlü sözler -5-
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

İmam Cafer-i Sadık (a.s.)'dan özlü sözler -5-

25 Temmuz 2021 - 09:36

"Halkın günahlarını araştıran ve kendi günahlarını unutan bir kul gördüğünüzde bilin ki Allah’ın tuzağına düçar olmuştur."

“Denediğin haini emin bilmemelisin, emin bildiğin kimseyi de suçlamamalısın."

“İmam’a, ‘Allah katında halkın en değerlisi kimdir?’ diye sordular. Allah'ı daha çok anan ve O'na daha çok itaat eden kimsedir buyurdu.”

"Allah' tan korkmak yeterli bir ilimdir. O'na karşı olmak ise tam bir cehalettir."

"En iyi ibadet Allah'ı tanımak ve O'na tevazu etmektir."

"Her şeyin bir zekâtı vardır. İlmin zekâtı da onu ehline öğretmektir."

"Adil kimdir?" diye sordular. İmam buyurdu ki: "Haramlardan gözünü, günahlardan dilini, zulümlerden elini koruyan kimsedir."

“Allah her türlü hayrı kolaylık göstermekte kılmıştır."

“Bazen insan küçük bir zilletten dolayı sabırsızlık eder ve kendisini büyük bir zillete düşürür."

"Emaneti haine vermekle, onu zâyi edene (başıboş birine) vermek bana göre aynıdır. (Çünkü her ikisi de emaneti zâyi eder).

"Ben acınılması hak olan üç kimseye acırım: Zillete düşen azize, yoksul olan zengine, ailesi cahiller tarafından tahkir edilen âlime."

"Dünyaya gönül kaptiran onun şu üç zararına uğrar: Tükenmeyen gam, gerçekleşmeyecek arzu, ulaşılmayacak ümit."

"Mü'min yalan ve hıyaneti ahlak edinmez. Münafıkta da şu iki haslet bir arada bulunmaz: Güzel vakar ve sünneti anlamak."

“Öyle bir zaman gelir ki samimi arkadaş ve helal paradan daha nadir hiçbir şey bulunmaz.""

“Üç kez öfkelendiği halde sana kötü söz söylemeyen dostu kaybetme!”

“Helak edici iki sıfattan kaçının: Kendi görüşünüzle halka fetva vermekten ve bilmediğiniz bir şeyi dinden saymaktan."

“Allah, haksızlık yapan zengini sevmez."

“Öfkesine hâkim olamayan aklına da hâkim olamaz."

“Haram yoldan çok para kazanmak rızkın bereketini yok eder."

“Kötü ahlak yoksulluk getirir."

"Güzel huy dinden olduğu gibi, rızkı da çoğaltır."

"Zenginlikle izzet dolaşırlar, tevekkülün bulunduğu yere ulaştıklarında orada yerleşirler. (Yani izzet ve zenginlik tevekkül sayesindedir).

“Kerim ve cömert, malını Allah’ın buyurduğu yerde harcayan kimsedir."

"Ey iman ehli ve sırların yeri! Siz gafillerin gaflet vaktinde, tefekkür ve zikir ile meşgul olun.

"Allah, dünyayı sevdiği ve sevmediği herkese verir. Ama imanı sadece kullarından seçkin olanlara verir."

“Şu altı şey mü'minde olmaz: Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, hased etmek, inat, yalan ve zulüm."

"Nimetin zekâtı ihsandır. Makamın zekâtı arabuluculuktur. Bedenin zekâtı hastalıktır. Zaferin zekâtı affetmektir. Zekâtı verilen şey ise zâyi olmaktan kurtulur." (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Cafer Es-Sadık(a.s.), Mayıs 2011, Sayfa 600-601)

Bu yazı 252 defa okunmuştur .

Son Yazılar