Hz. Ali'nin vasiyeti
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Hz. Ali'nin vasiyeti

07 Mayıs 2021 - 01:20

İmam Ali aleyhisselamın Ramazan’ın 19. Gecesi İbn Mülcem tarafından zehirli kılıç darbesiyle yaralanmasıyla başlayan ve 21. Günü vuslatıyla neticelenen süreçte yaşananlar da büyük bir öneme haizdir.

Gelecek nesillere kıyamete kadar bir ölçü niteliğinde olan vasiyeti elbette bizler için de önem arz etmektedir. Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın İmam Ali şaheserinden İmam’ın vasiyetini aktaralım müsaadenizle: 

Hz. Ali, oğullarına şu vasiyeti yazdırdı:

Rahman ve Rahim olan Allah' in adıyla.

Bu, Ali b. Ebi Talib'in vasiyetidir ki, o, Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun ortaksız olduğuna, Hz. Muhammed'in de O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahadet eder. Müşrikler hoşlanmasa da dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere Peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderen Allah'tır. Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur.

Ben böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Ey Hasan, ey bütün oğullarım ve ailem, takva sahibi olmanızı, ancak Müslüman olarak ölmenizi size vasiyet ediyorum. Hepiniz topluca Allah'ın ipine sarılın, dağılmayın. Çünkü ben, Ebu'l Kasım (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu işittim: İnsanların arasını bulmak, onları barıştırmak, namazdan da oruçtan da daha faziletlidir.

Akrabalarınıza bakın. Namazınızı kılın ki, Allah hesabınızı kolaylaştırsın.  Yetimlere haksızlık etmekten sakının. Onları dinlemezlik etmeyin. Huzurunuzda onlara haksızlık edilmesin. Komşularınıza haksızlık etmeyin. Çünkü onlar peygamberinizin size emanetidir. Onlar hakkında o kadar vasiyette bulundu ki, biz onları bize mirasçı kılacağını sanmıştık. Kur'an’ın emirleri dışına çıkmayın. Sizden başkaları sizden önce Kur an la amel etmesin. Önce siz amel edin. Namazınıza dikkat edin. Çünkü 0, dininizin direğidir.

Rabbinizin Beyti’nden uzak durmayın. Issız kalmasın. Hayatta bulunduğunuz sürece onu ziyaret edin. Eğer onu metruk bırakırsanız, size rahmet nazarıyla bakılmaz. Ramazan ayına dikkat edin. Çünkü o ayda tutulan oruç Cehennem ateşine karşı bir kalkandır

Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad etmeye bakın. Zekât ödememezlik yapmayın. Çünkü zekât, Rabbin öfkesini söndürür.

Peygamberinizin ashabını da kollayın. Çünkü Resûlullah (s.a.v.) onlara iyilik yapılmasını vasiyet etmiştir. Yoksullara ve düşkünlere yardımcı olun, onları geçiminize ortak edin. Köle ve cariyelerinize haksızlık etmeyin. Namaza dikkat edin. Allah yolunda kınayıcının kınamasından korkmayın. Allah, size kötülük yapmak ve size haksızlık yapmak isteyenlere karşı sizin için yeterlidir. İnsanlara Allah'ın emrettiği şekilde güzel sözler söyleyin. İyiliği emretmeyi ve kötülükten men etmeyi terk etmeyin. Aksi takdirde kötüleriniz işin başına geçerler. Sonra siz dua edersiniz, duanıza icabet edilmez. Mümin kardeşlerinizle bağlarınızı koparmayın. Birbirinize iyilikte bulunun, birbirinize Sırt çevirmekten aranızdaki ilişkileri koparıp tefrikalara düşmekten sakının. İyilik ve takva üzere yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah azabı şiddetli olandır. Allah, sizi Ehl-i Beyt in şikayetinden muhafaza etsin. Peygamberiniz, onları sizin üzerinize bekçi kılmıştır. Sizi Allah'a emanet ediyor, size selam söylüyorum. Allah’ın selamı üzerinize olsun."

Bundan sonra Hz. Ali, "La ilahe illallah' kelimesi dışında bir şey söylemedi. Hicret'in kırkıncı yılında Ramazan ayının 21’ inde, 63 yaşında şehadet mertebesine erişti.

Ölmeden önce Hz. Hasan'a şu tavsiyede bulundu:

Ey Abdulmuttaliboğulları! Mü'minlerin Emiri öldürüldü diyerek insanların kanını akıtmaktan öç almaya kalkışmaktan sakının.

Sakın benim için katilimden başkasını öldürmeyin. Öldürdükten sonra cesedine eziyet etmeyin. Ben Resulûllah’ın şöyle dediğini duydum: Öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa cesedini ibret verici bir şekle sokmaktan sakının.”

Hz. Ali'yi Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Abdullah b. Câfer beraber yıkadılar. Namazını Hz. Hasan kıldırdı.

Hz. Ali Kûfe yakınlarındaki Necef'e defnedildi. Bütün defin işlemleri gece yapıldı.

(Prof. Dr. Haydar Baş / İmam Ali / Genişletilmiş 2. Baskı / Sayfa 749-751)

SESLİ DİNLEMEK İÇİN

 

 

Bu yazı 301 defa okunmuştur .

Son Yazılar