Zekâtı sadakası kabul olmayanlar
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Zekâtı sadakası kabul olmayanlar

21 Haziran 2021 - 00:33

Zekâtı ya da sadakayı vermekle de iş bitmiyor değerli dostlar. Önemli olan kabul şartlarını da yerine getirmektir. Bu şartlar maddi şartların yanında manevi şartları da içerir. Madem sadakanın verildiği halde kabul olmama riski vardır, bize düşen bunun da gerekli bilgisini elde etmektir.

Şimdi yine Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın Zekât eserindeki bilgilere baş vuralım:

Cenabı Hakk bir ayetinde şöyle buyurur: “Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resulünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir." (Tevbe/54).

Bir Hadis-i Şerif’te de Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Beni hak ile gönderene yemin ederim ki, Allah, Kıyamet gününde yetime merhamet edip ona yumuşak konuşan kimseye azap etmez. Allah'ın kendisine verdiği imkân ve ihsanları kendi yetim ve güçsüzlerini bırakıp da komşularına uzatıp yedirmeyen kimselere de azap etmez. Ey ümmet-i Muhammed! Beni hak ile gönderene yemin ederim ki, kendi akrabaları muhtaç bir halde dururken onları bırakıp başkasına ikram eden kimsenin sadakasını Allah kesinlikle kabul etmez. Nefsim kudret elinde olana yemin olsun ki, Allah Kıyamet gününde böyle bir kimsenin yüzüne de bakmaz."

Enes’ten (radiyallahuanh) rivayetle; Allah Resûlü (s.a.v.) buyurdu: "Zekâtta haksız davranan kişi, zekât vermeyen gibidir.”

Allah Resûlü (s.a.v.) buyurdu: "Zekât verdiğiniz zaman dua etmek suretiyle sevabını istemeyi unutmayınız."

Huzeyfe'den (radiyallahuanh) rivayetle;

Allah Resulü (s.a.v.) buyurdu: "Allah, bid'at sahibinin ne orucunu, ne namazını, ne zekâtını, ne haccını, ne umresini, ne cihadını, ne tevbesini ve ne de fidyesini kabul eder. 0, İslam’dan hamurdan çıkan kıl gibi çıkar"

Verilen sadaka başa kakıldığında da kabul olmayacağının haberi verilmiştir.

Allah Resûlü (s.a.v.) buyurdu: "Hilekâr, cimri ve ettiği iyiliği başa kakan kimseler kesinlikle cennete giremezler"

Bir başka hadiste de şöyle buyrulur:

“Kıyamet günü Allah, şu üç kişinin yüzüne bakmaz: Ana babasına asi kişi, kendisini erkeğe benzeten kadın ve deyyus. (İffetsizliğe göz yuman) Üç kişi de cennete giremez: Ana babasına asi olan kişi, devamlı içki içen ve verdiğini başa kakan”

(Prof. Dr. Haydar Baş / Kur’an ve Sünnet Işığında Büyük İslam İlmihali Zekât / Sayfa 149-157).

Bu yazı 436 defa okunmuştur .

Son Yazılar