VAHYİN IŞIĞINDA EHL-BEYT (2)
Alaaddin Özkar

Alaaddin Özkar

VAHYİN IŞIĞINDA EHL-BEYT (2)

04 Nisan 2021 - 14:34 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 - 18:09

 

                             

Yazımızın başında vahyin ışığında Ey Ehl-i Beyt’in tertemiz olduğunu ve Allah tarafından insanlar için, örnek şahsiyet ve hidayet rehberi olarak seçildiğini anlatmıştık.

Çünkü Cenab-Hak Kuran’da onlar için :"Ey Ehl-i Beyt! Yüce Allah sizden, her türlü günahı, haramı, fenalığı, çirkinliği, basitliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor." (Ahzab, 33) demişti.

Bu ayet nazil olduktan sonra, abanın altındaki beş kişi kimlerdi?, Rahmeten lil Âlemin olan Hz. Peygamber'dir (s.a.v.). Sonra Hz. Ali'dir, Hz. Fatıma'dır, Hz. Hasan’dır, Hz. Hüseyin'dir.

Bunlar, bizzat Resulullah'ın "İşte Ehl-i Beyt'im" diyerek abasının altına aldığı yüce insanlardır.

Cenab-Hak bununla da kalmıyor, bizlere Ehl-Beyt sevmemizi emrediyor :"De ki (Muhammed'im): Ben, peygamberliğimi tebliğime karşılık sizden, Ehl-i Beyt'imi sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum." (Şura, 23)  ,onun için İmam Şafii Hazretleri, Ehl-Beyti sevmek farzdır diyor.

Ehl-Beyt meselesi bizim için o kadar önemlidir ki ,Sevgili peygamberimizde, Veda Haccı hutbesinde , İslami doğru anlamak ve yaşamak için, Kur'an ile Ehl- Beyt birlikte zikrediyor.

  "Size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an ve diğeri Ehl-i Beyt'imdir Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz"

Yani Ehl-Bey’t tanımadan İslami anlamak ve yaşamak mümkün değildir diyor.

Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) beyanı ile Ehl-i Beyt kurtuluş adresi, Nuh'un gemisidir.

"Benim Ehl-i Beyt'imin sizin içinizdeki misali, Hz. Nuh'un kavmi içerisinde Hz. Nuh'un gemisi gibidir. Kim gemiye binerse necat bulur, kim binmezse helak olur." (Suyuti, Tefsir-i Hulefa, s.573; Taberani, Mu'cem'ül Kebir, s.78)

Biz Türklerin Müslümanlığı kabülüde Mâverâünnehir bölgesinde Ehl-Beyt eliyle olmuştur, onun için biz Türkler Ehl-Beyt’e olan hürmetimizden dolayı çocuklarımıza, Mustafa, Fatıma, Ali, Hasan, Hüseyin isimlerini koymuşuzdur.

 

Allah Resulü’nün pak nesli Ehl-Beyt’ten devam etmiştir, bunlar on iki masum imam olarak da anılan,  İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer'üs-Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Aliy'yür-Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali en-Naki, İmam Hasan'ül Askeri, İmam Muhammed Mehdi (Rıdvanullahi Teâlâ aleyhim ecmain)  

Bu temiz ve pak sulbün evlatları, Hak üzere kıyamet sabahına kadar var olacaklardır. Ve onlarla beraber olanlar kazandığı gibi,onların karşısında olanlarda  helak olacaklardır.

Onlar inanmış tüm insanlar için bir şefaat vesilesidir.

Nitekim Sünni Abdurrahman bin El-Kemal Celaleddin el-Suyuti, Durrü'l-Mensur kitabında (cilt 1, sayfa 147) şunları yazmaktadır:

Ayet-i kerimede, "Âdem, Rabbinden bir takım kelimeler telakki etti ve alıp hıfzetti. Bu kelimelerle tövbe edip yalvardı" buyrulur (Bakara, 37).

Abdullah ibni Abbas, Rasulullah (s.a.v)'e sordu:

"Âdem, Allah'a hangi kelimelerle yalvardı da, O'nu bağışladı?"

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

"Âdem Allah'a şöyle yalvarmıştı: 'Ey Rabbim! Muhammed (s.a.v), Ali (a.s.), Fatıma (a.s.), Hasan (a.s.), Hüseyin (a.s.) hakkı için Beni bağışla.'

Allah da bu yalvarışından dolayı O'nun tövbesini kabul etti."

Allah’u Teale  bize Ehl-Beyt’i  hakkıyla sevmeyi, onları örnek alarak ,gerçek İslami yaşamayı ve şefaatlerine mazhar olmayı nasip etsin.

                                               ALAİDDİN ÖZKAR  04.04.2021

Bu yazı 798 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar