Gadir-i Hum'u inkâr edemezsiniz (Osman Baş)
Misafir Kalem

Misafir Kalem

Gadir-i Hum'u inkâr edemezsiniz (Osman Baş)

26 Kasım 2019 - 08:45

Gadir-i Hum'u inkâr edemezsiniz. Veya şöyle bir soru sorayım; Gadir-i Hum'u inkâr edene ne olur?

Tabi cevaba geçmeden önce Gadir-i Hum'un ne olduğunu, mahiyet ve ehemmiyetini bir kez daha hatırlayalım ki, zaten sorumuzun cevabı da burada açık.

Evet, Allah Resulü'nün (s.a.v) Veda Haccı dönüşü, Gadir-i Hum bölgesinde Allah-u Teâlâ'nın emriyle (Maide, 67) gerçekleştirdiği hutbe, İmam Ali'nin (a.s) Peygamberimizden sonra ümmetin lideri, yöneticisi olduğunun ilanıdır.

Bu gerçek, yüz yıllardır Sünni dünyada bazı odaklar tarafında özenle (!) gizlendi.

Ama Prof. Dr. Haydar Baş, titiz bir çalışma ile 14 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı ortaya koyarak bu gerçeği açıkladığı gibi akledebilenler için herhangi bir şüpheli konu da bırakmadı.

Bu hakikati inkâr edemeyenler bu sefer tevile başladılar. Efendim, Maide 67'de şu kelime şu manaya gelirmiş, Gadir-i Hum'da ifade edilen sözlerin manası şuymuş, buymuş vs. gibi.

Sayın Baş, dev eserinde bu odakların hepsinin heveslerini kursaklarında bırakıyordu. Çünkü bu eserlerde Sünni dünyanın kabul ettiği, itiraz etmediği tam 220 büyük âlimin eserinden Gadir-i Hum ve hilafet gerçeğini sahife numarası vererek ortaya koyuyordu.

Hakikati kabul inananlar içindir. Ya kabul etmez, İmam Ali'nin hilafet hakkını reddederlerse ne olur?

Böyle bir ret, inkâr tam da Gadir Hum günü gerçekleşti.  

Hz. Peygamber'in (s.a.v), Hz. Ali hakkında "Ben kimin mevlası - idarecisi - dostu isem Ali de onun mevlasıdır" buyurduğu haberi, Hâris İbn Nu'mân el-Fihrî'ye ulaşınca devesine binmiş, gelmiş ve devesini el-Abtah'da ıhtırıp, Hz. Peygamber'e (s.a.v) şöyle seslenmiştir:

"Ey Muhammed, Allah'tan getirerek bize yegâne ilâhın Allah olduğuna ve senin O'nun elçisi olduğuna şehadet etmemizi emrettin, bunu kabul ve tasdik ettik.

Günde beş vakit namaz kılmamızı emrettin, onu da senden kabul ettik. Mallarımızın zekâtını vermemizi emrettin, onu da senden kabul ettik. Her sene Ramazan ayında oruç tutmamızı emrettin, haccetmemizi emrettin; onları da kabul ettik.

Sonra bütün bunlara razı olmayıp bir de bunların üstüne amcaoğlun (Ali'yi) bizden üstün tuttun. Bu, senden mi, yoksa Allah'tan mı?"

Hz. Peygamber (s.a.v) cevaben "Yegâne ilâh olan Allah'a yemin ederim ki, bu ancak Allah'tandır" buyurdu.

 

Bunun üzerine Haris b. Numan "Ey Allah'ım, şayet Muhammed'in söylediği hak ise üzerimize gökten taş yağdır veya bizim başımıza elim bir azap getir" diyerek arkasını dönüp gitmeye başladı.

O anda gökten başına öyle bir taş düştü ki, başından girdi, altından çıktı.

Râvi der ki: "Allah'a yemin olsun ki daha devesine ulaşamadan Allah Teâlâ onun başının üstüne öyle bir taş indirdi ki, tam tepesine isabet edip dübüründen çıktı, onu böylece öldürdü.

İşte bu olay üzerine "Birisi, gök katlarının yüksekliklerinin sahibi olan Allah'ın katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi!" (Mearic Suresi, 1-3) âyet-i kerimleri nazil oldu."

Kaynaklar; (es-Sa'lebî, el-Keşf ve'l Beyan, c. 10, s. 234, Beyrut, 2002; el-Kurtubî, el-Cami' Li Ahkam'il Kur'an, c. 21, s. 218, Beyrut, 2006; el-Munavi eş-Şafiî, Feyz'ul Kadir, c.6, s.218, H.No: 9000, Beyrut, 1972; el-Alûsî, Ruh'ul Meanî, c. XXIX, s. 55; el-Behrani, el-Burhan Fi Tefsiri'l-Kur'an, c.8, s. 115, Beyrut, 2006;  Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali, s. 375-376)

Gadir-i Hum'u inkâr edenin başına ne geldiği apaçık. Biz, inandık ve itaat ettik. Bu hakikati bizlere ulaştıran Prof. Dr. Haydar Baş'a da bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum.

Osman Baş

Bu yazı 2014 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar