İmam Cafer kimdir? (Osman Baş)
Misafir Kalem

Misafir Kalem

İmam Cafer kimdir? (Osman Baş)

10 Ağustos 2019 - 09:49

İmam Cafer-i Sadık, Hicri 83. yılı Rebiülevvel ayının 17. günü Medine'de dünyaya geldi.  Babası İmam Muhammed Bakır (a.s.), annesi de Ümmü Ferve Hatun'dur. Masum Ehl-i Beyt imamlarının altıncısıdır.

Dedesi Zeynelabidin ve babası İmam Muhammed Bakır'ın himayesinde büyüdü. Adı Cafer, künyesi Ebu Abdullah, lakabı Sadık'tır.

İmam Cafer'in Babası Muhammed b. Ali el-Bakır için şöyle denmektedir: "Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in çocukları içinde dinî ilimler, Sünnet, Kur'an ilimleri, siyer, edebiyat ve belagat alanında onun bir benzeri görülmemiştir."

İmam Cafer'in (a.s) annesi Ümmü Ferve Hazretleri de ilimde son derece ilerlemiş son derece temiz bir hanımefendiydi.

Ümmü Ferve ünlü fakih Kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir'in kızıdır. İffet, şeref ve erdem bakımından kadınların efendilerindendi. Asrının parlak âlimlerinden biri olan babasının evinde yetişti.

İmam (a.s.), annesini anlatırken, "İmanlı, takvalı ve pek iyilikseverdi" der.

Ümmü Ferve, eşi Muhammed Bâkır'dan fıkıh ve İslamî ilimleri, irfanı öğrendi. Yaşadığı bölgeden ve başka bölgelerden gelen hanımların önemli dinî konuları danıştıkları bir merci konumundaydı.

* * *

İmam Câfer dünyaya geldiğinde ebe, babasına müjdeyi vermek için koştu. Ancak İmam Muhammed Bâkır'ı evde bulamadı.

Dedesi İmam Zeynelabidin evdeydi. Ebe, bebeğin doğumunu ona müjdeledi. Ve kendisini tebrik etti.

İmam'ın yüzünü sevinç dalgaları bürüdü. Çünkü bu bebeğin dinî ilimleri yenileyeceğini, dedesi Resûlullah'ın sünnetini ihya edeceğini biliyordu.

Ebe, bebeğin çok güzel yeşil gözlerinin olduğunu söyledi. İmam Zeynelabidin gülümsedi ve "Benim annemin gözlerine benziyor" dedi.

İmam Zeynelabidin odaya girdi, torununu kucağına aldı, öptü. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okudu.

* * *

İmam Cafer b. Muhammed es-Sadık, babası Muhammed Bakır'dan sonra Hicri 114 yılında 31 yaşında iken fiilen imamet sorumluluğunu üstlendi. Ve 65 yıllık ömrünün 34 yılını imam olarak sürdürdü.

İmam'ın (a.s.) doğumundan, Emevilerin yıkılışına, Hicri 132'ye kadar iktidarda bulunan halife sultanlar ve iktidar süreleri şöyledir:

1. Abdülmelik b. Mervan, Hicri 65-86. Abdülmelik öldüğünde İmam 3 yaşındaydı.

2. Velid b. Abdülmelik: 9 yıl 8 ay.

3. Süleyman b. Abdülmelik: 3 yıl 3 ay.

4. Ömer b. Abdulaziz: 2 yıl 5 ay.

5. Yezid b. Abdülmelik: 4 yıl 1 ay.

6. Hişam b. Abdülmelik: 20 yıl. (Bunun yaklaşık 12 yılı, imamet dönemine rastlar).

7. Velid b. Yezid b. Abdülmelik: 1 yıl.

8. Yezid b. Velid b. Abdülmelik: 6 ay.

9. İbrahim b. Velid b. Abdülmelik: 2 veya 4 ay.

10. Mervan el-Himar: 5 yıldan birkaç ay fazla.

Mervan el-Himar'ın Abbasilere yenilip öldürülmesiyle Hicri

132'nin zilhicce ayında zalim Emevi iktidarı son bulmuştur.

* * *

İmam Cafer-i Sadık anlatıyor; "Babam ölüm döşeğinde iken bana şöyle dedi: "Ey Cafer! Sana ashabıma iyi davranmanı tavsiye ediyorum."

Dedim ki, "Sana feda olayım! Allah'a yemin ederim ki, onları bırakmayacağım. Onlardan biri Mısır'da bile olsa bir başkasından bir şey istemesine (veya bir başkasına bir şey sormasına) gerek kalmayacaktır."

İmam Muhammed Bakır da ashabına, oğlu Cafer'e uymalarını tavsiye etmiştir. Bir gün şöyle buyurmuştur:

"Beni yitirdiğinizde (oğlu Cafer'i işaret ederek) buna uyun. Çünkü o, benden sonraki imam ve halifedir." (geniş bilgi için bkz. Prof. Dr. Haydar Baş İmam Cafer Eseri)

Allah (c.c) şefaatlerine nail eylesin. (âmin)

Osman Baş

Yeni Mesaj Gazetesi

Bu yazı 1241 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar